Česká spořitelna zaznamenala dobrý start do roku 2024, korporátní úvěry rostly nejvíce za posledních 18 měsíců

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2024 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 5,7 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 7,5 mld. Kč.

,,Start do roku 2024 byl pro Českou spořitelnu úspěšný. Je to zásadní zpráva pro celou českou ekonomiku. Naše výsledky jsou totiž odrazem celkově se zlepšující ekonomické a finanční situace jak našich klientů, tak i celé ekonomiky. Silná kapitálová vybavenost a stabilita České spořitelny a celého bankovního sektoru umožnily poskytovat účinnou podporu k překonání post-covidové krize i následné vysoké inflace. V České spořitelně klademe důraz na komplexní péči o celkovou finanční kondici našich klientů, ať již se jedná o domácnosti či firmy. Jsme rádi, že tento přístup naši klienti oceňují. Například v průzkumu IMAS zveřejněném počátkem roku nás klienti regionálních korporátních center označili za nejoblíbenější banku v zemi! Velkou pozornost klademe i na historickou roli České spořitelny přispívat k posilování prosperity celé společnosti. Aktivně se podílíme na nabídce řešení celospolečenských témat – zvyšování dostupnosti bydlení, či tvorbě úspor na důchod. Velký důraz klademe i na edukaci společnosti v klíčových oblastech finanční gramotnosti a kyberbezpečnosti. V aktivitách podporujících růst české ekonomiky budeme pokračovat. Věřím, že v dalším období již nebudeme čelit negativním vlivům, které by vedly k oslabení bankovního sektoru a potažmo celé ekonomiky," uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení, v hodnocení výsledků Banky za 1. čtvrtletí 2024.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě a prezentaci.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.