Česká spořitelna začíná nabízet dlouhodobý investiční produkt

Od 26. ledna zavádí Česká spořitelna do své nabídky pro investory novinku letošního roku – dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ten rozšiřuje lidem možnosti, jak si efektivně spořit na důchod.

DIP by měl sloužit jako alternativa k v současnosti již hojně využívanému doplňkovému penzijnímu spoření. Je určen pro každého, kdo se chce zabezpečit na stáří a zároveň investovat napřímo do různých typů investičních produktů – podílových fondů, dluhopisů, akcií nebo ETF (burzovně obchodovatelné fondy). Právě možnost přímého investování do více druhů aktiv představuje hlavní rozdíl mezi DPS a stávajícím doplňkovým penzijním spoření, ve kterém lidé investují prostřednictvím penzijních fondů, nikoliv napřímo do jednotlivých akcií a dluhopisů.

DIP umožní daňový odpočet

Stejně jako v případě doplňkového penzijního spoření umožňuje i DIP daňové odpočty. Platí však, že z ročního základu daně si lidé mohou odečíst maximálně 48 tisíc korun. Jedná se o souhrnný limit pro doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a nově i DIP. V případě, že investor využije maximální možné snížení daňového základu o 48 tisíc korun, ročně tím získá 7 200 korun.

Na DIP může přispívat i zaměstnavatel

Obdobné s doplňkovým penzijním spořením i DIP umožňuje příspěvky ze strany zaměstnavatele. V případě příspěvků na DIP bude zaměstnavatel zasílat peníze na speciální peněžní účet, který bude moci investor využívat na nákup cenných papírů v rámci DIP. Tento peněžní účet bude zároveň sloužit i pro reinvestice, tedy případy, kdy investor bude se své investice prodávat či nakupovat. Podmínky pro nakládání s penězi na speciálním účtu budou shodné s podmínkami investic – peníze či investice půjde z DIP převést na jiné majetkové účty nejdříve po deseti letech, a ne dříve než před dovršením 60ti let investora.

Spořitelna nabízí optimální kombinaci spoření

Optimální pro efektivní spoření na důchod je využít bankovní nabídku a kombinovat doplňkové penzijní spoření s DIP. Zásadní výhodou doplňkového penzijního spoření je příspěvek od státu, který v současnosti může dosáhnout až 230 Kč za měsíc (při měsíční investici ve výši 1 tisíc korun).

Investice do DIP přinese klientům Spořitelny i zvýhodněné úročení na spořícím účtu.

„Díky pravidelnému investování, do kterého spadají i investice do DIP, si klienti mohou zajistit úrokový bonus, který dále navýší výnos z jejich úspor,“ potvrzuje Ladislav Šlápota z tribu Wealth management České spořitelny. „Navíc máme pro klienty připravené i finanční a investiční poradenství, které jim budeme nabízet zcela bezplatně.“

linka