Česká spořitelna začíná nabízet dlouhodobý investiční produkt

Od 26. ledna zavádí Česká spořitelna do své nabídky pro investory novinku letošního roku – dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ten rozšiřuje lidem možnosti, jak si efektivně spořit na důchod.

DIP by měl sloužit jako alternativa k v současnosti již hojně využívanému doplňkovému penzijnímu spoření. Je určen pro každého, kdo se chce zabezpečit na stáří a zároveň investovat napřímo do různých typů investičních produktů – podílových fondů, dluhopisů, akcií nebo ETF (burzovně obchodovatelné fondy). Právě možnost přímého investování do více druhů aktiv představuje hlavní rozdíl mezi DPS a stávajícím doplňkovým penzijním spoření, ve kterém lidé investují prostřednictvím penzijních fondů, nikoliv napřímo do jednotlivých akcií a dluhopisů.

DIP umožní daňový odpočet

Stejně jako v případě doplňkového penzijního spoření umožňuje i DIP daňové odpočty. Platí však, že z ročního základu daně si lidé mohou odečíst maximálně 48 tisíc korun. Jedná se o souhrnný limit pro doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a nově i DIP. V případě, že investor využije maximální možné snížení daňového základu o 48 tisíc korun, ročně tím získá 7 200 korun.

Na DIP může přispívat i zaměstnavatel

Obdobné s doplňkovým penzijním spořením i DIP umožňuje příspěvky ze strany zaměstnavatele. V případě příspěvků na DIP bude zaměstnavatel zasílat peníze na speciální peněžní účet, který bude moci investor využívat na nákup cenných papírů v rámci DIP. Tento peněžní účet bude zároveň sloužit i pro reinvestice, tedy případy, kdy investor bude se své investice prodávat či nakupovat. Podmínky pro nakládání s penězi na speciálním účtu budou shodné s podmínkami investic – peníze či investice půjde z DIP převést na jiné majetkové účty nejdříve po deseti letech, a ne dříve než před dovršením 60ti let investora.

Spořitelna nabízí optimální kombinaci spoření

Optimální pro efektivní spoření na důchod je využít bankovní nabídku a kombinovat doplňkové penzijní spoření s DIP. Zásadní výhodou doplňkového penzijního spoření je příspěvek od státu, který v současnosti může dosáhnout až 230 Kč za měsíc (při měsíční investici ve výši 1 tisíc korun).

Investice do DIP přinese klientům Spořitelny i zvýhodněné úročení na spořícím účtu.

„Díky pravidelnému investování, do kterého spadají i investice do DIP, si klienti mohou zajistit úrokový bonus, který dále navýší výnos z jejich úspor,“ potvrzuje Ladislav Šlápota z tribu Wealth management České spořitelny. „Navíc máme pro klienty připravené i finanční a investiční poradenství, které jim budeme nabízet zcela bezplatně.“

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.