Spořitelna spouští poradenskou aplikaci FIT zóna s cílem zvýšit finanční zdraví klientů a testuje AI digitálního poradce 

Aplikace FIT zóna v mobilním bankovnictví George funguje jako digitální trenér a pomáhá klientům dosáhnout zlepšení v klíčových parametrech finančního zdraví (krátkodobá finanční rezerva, dlouhodobá rezerva na stáří, přehled o hospodaření…). Klienti si v rámci FIT zóny mohou nastavit individuální finanční cíle a aplikace je pak skrze rady, připomínky a průběžné výsledky motivuje k jejich naplnění. Spořitelna zároveň testuje využití AI digitálního poradce „Hey George“ přímo v mobilní aplikaci George, který klientům pomůže se zlepšováním jejich finančního zdraví. Aplikace FIT zóna je od ledna dostupná všem klientům v rámci mobilního bankovnictví George, v průběhu roku pak Spořitelna spustí také AI digitálního poradce.

„Aplikace FIT zóna je vlastně digitálním trenérem, který klienty motivuje ke zlepšování jejich finančního zdraví. Fakt, že si v průběhu dosavadního pilotního provozu FIT zónu vyzkoušelo takřka sedm set tisíc klientů, vnímáme jako potvrzení toho, že lidé jsou otevřeni digitálnímu finančnímu poradenství přímo ve svém mobilu a mají ambici své finanční zdraví zlepšovat,“ říká Daniela Pešková, členka představenstva Spořitelny odpovědná za retailové bankovnictví. 

FIT zóna v sobě aktuálně koncentruje 4 nové služby:

 1. Finanční zdraví – poskytuje klientům okamžitou diagnózu jejich finančního zdraví 
 2. Finanční kouč – skrze rady, notifikace a průběžné výsledky motivuje klienty ke zlepšování klíčových oblastí jejich finančního zdraví 
 3. Poradenské scénáře – nabízí klientům konkrétní step-by-step scénáře, jak dosáhnout zlepšení v klíčových oblastí jejich finančního zdraví 
 4. Moje plány – umožňuje klientům nastavit konkrétní finanční plány 

FIT zóna je centrem digitálního poradenství v mobilu. Pracuje se stejnými daty o finančním zdraví jednotlivých klientů, jaká využívají pro individuální poradenství bankéři na pobočkách. FIT zóna tvoří jeden poradenský ekosystém s osobním poradenstvím, ať už na pobočce nebo přes videohovor. Nastaví-li si klient ve FIT zóně cíl, že chce odejít do důchodu s dvěma miliony, nebo že chce být schopen udržet finanční rezervu ve výši 6 platů, pomůže mu s dosažením těchto cílů jak FIT zóna, tak jeho bankéř. Jeden ekosystém nám umožní skutečně efektivně pomoci zlepšovat finanční zdraví u všech takřka 3 milionů bankovních klientů,“ doplňuje Pešková.

Vytvoření jednotného poradenského systému pomůže Spořitelně s naplňováním veřejných příslibů, které deklarovala v lednu 2023 a v nichž se zavázala, že do roku 2025 pomůže všem klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje a zároveň milionu klientů pomůže šetřit si na důchod (podrobnosti zde).

AI digitální poradce „Hey George“ bude spuštěn v roce 2024

Spořitelna nyní v pilotním provozu testuje AI digitálního poradce „Hey George“, který by měl být schopen s klienty konverzovat velmi podobným způsobem jako živý poradce včetně využití emocí a jehož primárním cílem je, aby klientům pomáhal se zlepšováním jejich finančního zdraví, využíváním aplikace FIT zóna a mobilního bankovnictví George.

V rámci pilotního provozu „Hey George nepracuje s osobními daty klienty, jakkoli je schopen klientům radit v obecných finančních tématech, jako je například srovnání výhod spořících a termínovaných účtů. Možnosti využití AI pro skutečně personalizovaní poradenství nyní analyzují jak banky, tak regulátoři. Osobně jsme přesvědčena, že budoucnost osobního finančního poradenství bude postavena právě na AI,“ říká Daniela Pešková.

„Hey George“ představuje adaptaci jazykového modelu ChatGPT4 v prostředí mobilního bankovnictví George. Spořitelna jej zpřístupní všem klientům v průběhu roku 2024.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.