Spořitelna zachovává 5 % úrok na spoření, ale mění podmínky spoření. Bonus získají klienti, kteří zlepšují své finanční zdraví

Česká spořitelna změní 26. ledna 2024 podmínky, za nichž mohou klienti i nadále získat maximální úrok na spořícím účtu ve výši 5 %. Nově bude Spořitelna sledovat míru finančního zdraví klienta (velikost jeho finanční rezervy, zda se finančně připravuje na stáří, zda není předlužený…), zda investuje a zda využívá digitální bankovnictví George a má tak přehled o svém hospodaření.

Nové podmínky úročení na spořicím účtu od 26. ledna 2024:

1. pásmo - klienti s Plus účtem bez bankovnictví George

 • základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem bude 3 %

2. pásmo - klienti s Plus účtem a bankovnictvím George

 • základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří zároveň využívají digitální bankovnictví George se bude pohybovat od 3 % do 4,8 % (individuální bonusová sazba v rozmezí 0,1 % až 1,8 % bude záviset na míře finančního zdraví daného klienta)

3. pásmo - klienti s Plus účtem, bankovnictvím George a pravidelným pokynem k investování s ČS

 • základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří využívají George a zároveň se Spořitelnou pravidelně investují alespoň 300 Kč měsíčně bude 5 %

Novými podmínkami spoření motivujeme klienty ke zvyšování jejich finančního zdraví zejména skrze využívání investičních produktů, které jsou efektivním nástrojem pro tvorbu dlouhodobé finanční rezervy na stáří a také skrze využívání digitálního bankovnictví George, které klientům dává lepší přehled o jejich hospodaření. Míru finančního zdraví, na níž závisí velikost individuální bonusové sazby, ale hodnotíme podle vícero parametrů jako je velikost krátkodobé finanční rezervy nebo to, zda a do jaké míry je klient předlužen,“ říká mluvčí Spořitelny Filip Hrubý

Více informací k novým podmínkám spoření zde: https://www.csas.cz/cs/osobni-finance/cenik/zmeny-2024-01-26

Spořitelna zachovává 5 % úrok na spoření, ale mění podmínky spoření. Bonus získají klienti, kteří zlepšují své finanční zdraví

Česká spořitelna změní 26. ledna 2024 podmínky, za nichž mohou klienti i nadále získat maximální úrok na spořícím účtu ve výši 5 %. Nově bude Spořitelna sledovat míru finančního zdraví klienta (velikost jeho finanční rezervy, zda se finančně připravuje na stáří, zda není předlužený…), zda investuje a zda využívá digitální bankovnictví George a má tak přehled o svém hospodaření.

Nové podmínky úročení na spořicím účtu od 26. ledna 2024:

1. pásmo - klienti s Plus účtem bez bankovnictví George

 • základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem bude 3 %

2. pásmo - klienti s Plus účtem a bankovnictvím George

 • základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří zároveň využívají digitální bankovnictví George se bude pohybovat od 3 % do 4,8 % (individuální bonusová sazba v rozmezí 0,1 % až 1,8 % bude záviset na míře finančního zdraví daného klienta)

3. pásmo - klienti s Plus účtem, bankovnictvím George a pravidelným pokynem k investování s ČS

 • základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří využívají George a zároveň se Spořitelnou pravidelně investují alespoň 300 Kč měsíčně bude 5 %

Novými podmínkami spoření motivujeme klienty ke zvyšování jejich finančního zdraví zejména skrze využívání investičních produktů, které jsou efektivním nástrojem pro tvorbu dlouhodobé finanční rezervy na stáří a také skrze využívání digitálního bankovnictví George, které klientům dává lepší přehled o jejich hospodaření. Míru finančního zdraví, na níž závisí velikost individuální bonusové sazby, ale hodnotíme podle vícero parametrů jako je velikost krátkodobé finanční rezervy nebo to, zda a do jaké míry je klient předlužen,“ říká mluvčí Spořitelny Filip Hrubý

Více informací k novým podmínkám spoření zde: https://www.csas.cz/cs/osobni-finance/cenik/zmeny-2024-01-26

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.