Díky strategické spolupráci České spořitelny se startupem wflow.com z portfolia korporátního VC fondu Seed Starter se stává digitalizace účetnictví běžně dostupnou službou. Digitalizace a automatizace účetních dokladů za pomoci umělé inteligence, eliminace administrativy a duplicitní práce, párování příchozích transakcí, jednoduchost schvalování, ale i zasílání plateb z účtů některých dalších tuzemských či slovenských bank – to jsou klíčové benefity, které startup ve spolupráci s bankou podnikatelům přináší. Podnikatelé a firemní klienti z řad malých a středních podniků si mohou spolupráci sjednávat již nyní skrze firemní internetové bankovnictví Business 24, během následujících týdnů se nové řešení stane součástí nabídky digitálního bankovnictví George. Otevření cesty k digitalizaci účetnictví představuje propojení technologických inovací s potřebami firemních klientů banky. 

Nadějné inovace s dlouhodobým potenciálem a přidanou hodnotou pro koncové uživatele se nově integrují do největší tuzemské banky – příkladem synergického propojení je cloudová aplikace pro digitalizaci účetnictví od startupu wflow.com, která může firmám výrazně omezit nadbytečnou administrativu.  

Digitalizace účetnictví jako běžná praxe  

Výrazné zefektivnění a zjednodušení práce s účetními doklady je díky integraci platformy wflow.com do České spořitelny nyní nově dostupné prvním podnikatelům a firemním klientům z řad malých a středních podniků. V rámci pilotního testování se nové řešení pro digitalizaci účetních procesů stalo přímou součástí nabídky firemního internetového bankovnictví Business 24 a v průběhu následujících týdnů bude tato funkcionalita rozšířena do nabídky elektronického bankovnictví George. Firemní klienti mají již v tuto chvíli v nabídce internetového bankovnictví Business 24 k dispozici řešení, díky němuž si mohou digitalizaci účetnictví sami sjednat - přesměrováním na platformu wflow.com projdou od bezplatné testovací verze až k plně aktivnímu digitálnímu účetnictví. To vše bez nutnosti dalších investic do vlastních systémů. 

Integrace platformy wflow.com je ukázkovým příkladem propojení technologických inovací s potřebami firemních klientů banky. „Digitalizace a automatizace procesů patří mezi priority v naší strategii podpory podnikání. Chceme podnikatelům a firmám nabízet nejen klasické bankovní produkty, ale zároveň hledáme i nová řešení, která jim pomohou v cestě k prosperitě. U platformy wflow vnímáme vysokou přidanou hodnotu zejména v úspoře času a peněz, kterou podnikatelům přináší,“ říká Miroslav Koubek, který má v České spořitelně na starosti produkty denního bankovnictví pro Firemní klientelu. Zajímavé projekty a inovace, které jsou v symbióze s vizí a dlouhodobými cíli banky, pomáhá již tři roky hledat program Seed Starter. „Řešení wflow je navrženo tak, že dokáže s firmou růst – stejnou platformu použije drobný začínající podnikatel a jeho firma u ní může zůstat i v případě výrazného růstu a expanze,“ doplňuje Miroslav Koubek další důvod, proč se banka rozhodla pro užší spolupráci s tímto startupem.  

Vytěžování dat umělou inteligencí a automatizace transakcí 

Kromě elektronického oběhu dokumentů, automatizovaného zaúčtování a přehledné archivace dokladů nabízí platforma i víceúrovňové schvalování, přesné vytěžování dat s využitím nástrojů umělé inteligence, řízení nákupního procesu nebo elektronické podepisování smluv. Integrace platformy wflow.com představuje pro společné klienty i možnost využití služby API Multibanking, která představuje bezpečný prostor pro připojení k účtům v různých bankách. Klientům tak umožní automatické párování příchozích transakcí a také částečně automatické posílání (např. hromadných) plateb z bankovních účtů. Tyto služby je možné využívat nejen s účty v České spořitelně, ale také s účty největších českých a některých slovenských bank, které podporují standardní rozhraní PSD2 – druhé směrnice Evropské unie o platebních službách.

Jedinečnost řešení spočívá v jednoduchosti 

Digitální podoba účetních dokladů kdykoliv na dosah, urychlení a zefektivnění práce, ale i výrazné zjednodušení v zadávání plateb – to jsou některé z výhod spolupráce s wflow, které popisuje společnost Freshlabels, e-shop zaměřený na udržitelnou módu. „Můžeme říct, že přechod na digitalizaci účetnictví nám v tuto chvíli ušetří zhruba půl úvazek pracovního poměru. Eliminace rutinních administrativních úkonů navíc představuje pro naše účetní oddělení dodatečný prostor, který lze efektivně věnovat odborné asistenci s finančním řízením,“ popisuje Ladislav Žižka, ředitel Freshlabels s tím, že pro firmu podnikající v oblasti e-commerce je přechod na digitalizaci a automatizaci jednotlivých procesů včetně využití AI tou nejefektivnější cestou vývoje. Mobilní aplikace, která vyfocenou účtenku okamžitě přenese do wflow, či hromadné zadávání plateb patří mezi běžně využívané funkce, které ve Freshlabels zrychlují finanční procesy. „Z načtených údajů si platforma jednoduše vygeneruje QR kód, což nám výrazně usnadňuje zadávání jednorázových plateb,“ dodává Ladislav Žižka s tím, že přechod na digitalizaci účetnictví navíc podtrhuje filozofii udržitelnosti celého konceptu Freshlabels. 

Jedinečnost platformy wflow.com spočívá v jejím velmi jednoduchém napojení na všechny stávající účetní systémy, díky čemuž mohou podnikatelé a firmy začít digitalizovat v podstatě ihned,“ popisuje Robert Soudný, CEO a zakladatel společnosti wflow.com a zároveň dodává, že díky intuitivnosti celého řešení je využívání platformy vhodné pro velmi širokou škálu nejen malých a středních podniků, ale i těch velkých. Integraci wflow.com do největší tuzemské banky vnímá Soudný jako velký krok směrem k rozšíření digitalizace, což podnikatelům otevírá prostor k větší efektivitě. 

V hledáčku programu Seed Starter jsou především inovace, které mohou mít synergický efekt pro největší tuzemskou banku. Právě spojení s Českou spořitelnou představuje pro podpořené startupy prostor pro rychlé škálování, ať již v rámci České republiky či v dalších zemí regionu CEE, v nichž skupina Erste působí. „Jedinečnost VC fondu Seed Starter spočívá v komplexnosti podpory, kterou startupům poskytujeme – u projektů, u nichž vnímáme silnou synergii s bankou a jejími cíli v podobě zvyšování finančního zdraví a prosperity Čechů, může spolupráce vyústit až ve strategické partnerství,“ dodává Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter. Startup wflow.com se stal před rokem čtvrtou investicí Seed Starteru a právě probíhající strategické spojení s ČS ukazuje, jak lze technologické inovace a především jejich benefity rozšířit mezi široké portfolio zákazníků. 

O wflow.com

Fintechový startup wflow.com založil Robert Soudný v roce 2018 společně se svými přáteli a bývalými kolegy, Davidem Grohem a Davidem Daňkem. Technologická firma vyvíjí řešení, které zbavuje firmy zbytečné administrativy a umožňuje jim udržet si dostatek času pro ty skutečně důležité činnosti. V produktech spojuje dlouholeté zkušenosti s účetním outsourcingem, vývojem účetních systémů a řízení IT projektů. 

O programu Seed Starter

Program Seed Starter hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. Program nabízí investici do majetkového podílu primárně ve fázi tzv. seedu, profesionální inkubaci a širokou síť partnerů a zákazníků, se kterými dokáže startupy propojit a pomoci jim se vstupem na reálný trh. Seed Starter cílí na české i zahraniční startupy, které by v ideálním případě mohly mít synergický efekt s finanční institucí typu České spořitelny. Některé úspěšné startupy mají potenciál své produkty následně nabízet prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě skupiny Erste.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.