Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2022 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 20,2 mld. Kč, a to díky výrazně vyššímu provoznímu výsledku odrážejícímu obchodní růst a celkové zotavení po pandemii COVID-19. Provozní zisk dosáhl 28,5 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2021 tak vzrostl o 30,0 %.

,,Přes veškeré výzvy, které rok 2022 přinesl, potvrdila Česká spořitelna svoji odolnost a stabilitu a dokázala poskytovat domácnostem, firmám i veřejnému sektoru výraznou podporu. Rozšířili jsme například slevový program Moneyback, zapojili jsme se do kampaně Milostivé léto, a v neposlední řadě jsme poskytovali přímou podporu ukrajinským uprchlíkům. Dařilo se nám také rozšiřovat nabídku digitálních řešení a dalších inovací, kterou oceňuje stále rostoucí počet našich klientů. Díky našemu aktivnímu přístupu a důrazu na posilování finančního zdraví klientů jsme zaznamenali solidní růst napříč hlavními produktovými kategoriemi, což se odrazilo v ziskovosti České spořitelny. Navíc jsme úspěšnými emisemi dluhopisů posílili naši kapitálovou pozici a jsme tak připraveni dále přispívat k silnější a udržitelnější společnosti,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků Banky za rok 2022.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávěprezentaci.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz


Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Jsme první bankou, která se stará o finanční zdraví klientů. Veřejně jsme se zavázali, že do roku 2025:
  • Pomůžeme všem našim klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje
  • Zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v České republice
  • Pomůžeme milionu našich klientů šetřit si na důchod
  • Poskytneme českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst
 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má více než 2 miliony uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok desítky miliónů korun.