• Do osvědčeného programu Seed Starter, který již více než dva roky běží pod hlavičkou České spořitelny, se mohou nově zapojit i startupy působící na Slovensku.
  • Se stejnou filozofií jako Česká spořitelna nově program spouští i Slovenská spořitelna, která je součástí skupiny Erste. Jde tak o vůbec první corporate venture capital program na slovenském trhu (CVC). 
  • Slovenská spořitelna tím chce přispět k rozvoji slovenské startupové scény a podpořit rozvoj technologických inovací.
  • Ambicí je investovat v nejbližších letech až 5 milionů eur do startupů v tzv. seed fázi. Klíčovou podmínkou pro výběr zainvestovaných projektů je, aby aktivity a řešení zainvestovaných firem zapadaly do dlouhodobé filozofie Spořitelny v ČR i na Slovensku – podporovat finanční zdraví klientů a rozvíjet inovace.

„Po dvou letech a pěti zainvestovaných startupech v souhrnné výši přes 100 milionů korun se Seed Starter rozšiřuje za hranice ČR. Program poskytující startupům nejen finanční investici, ale také dlouhodobou komplexní podporu v podobě inkubace a akcelerace, bude fungovat pod taktovkou Slovenské spořitelny také u našich východních sousedů,“ říká Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter. „Výsledky Seed Starteru v Česku se setkávají s pozitivní odezvou v celé skupině Erste a bylo jen otázkou času, kdy tento ověřený model převedeme do dalších zemí. Jsem rád, že je to právě u našich sousedů na Slovensku, kde dosud CVC a inkubační program zaměřující se na technologické startupy v seed fázi chyběl,“ dodává Jiří Skopový s tím, že v následujících letech je Seed Starter na Slovensku připraven investovat až 5 milionů eur.

Nutnost inovovat

Podle generálního ředitele Slovenské spořitelny Petera Krutila má slovenská ekonomika strukturální problém a bez výraznější podpory inovací nepřežije. Přestože Slovenská spořitelna podporovala aktivity na startupové scéně i v minulosti, tímto krokem chce tamnímu startupovému prostředí dodat výrazný impuls a aktivně ho spoluvytvářet. „Cílem není pouze startupy financovat, ale chceme se o ně starat komplexně a vytvářet vhodné prostředí pro růst inovací. Jsme přesvědčeni, že Slovensko potřebuje podnikatele a podnikatelky, kteří věří v inovace a banku, která je podpoří,“ uvádí Peter Krutil s tím, že největší přidanou hodnotou spolupráce banky se startupy je propojení na širokou bázi firemních i retailových klientů a možnost rychlého škálování.

Obdobně jako je tomu v Česku, startupy z portfolia slovenského Seed Starteru budou těžit ze spolupráce s partnery Unicorn Attacks a USMAC. Pro ty nejnadějnější je navíc vytvořen i akcelerační program Silicon Valley Camp, který otevírá globálně smýšlejícím startupům dveře na americký trh.

Lepší budoucnost

Slovenská startupová scéna je ve srovnání s českou méně vyspělá. Jedním z důvodů je také fakt, že Slovensko dlouhodobě čelí „odlivu mozků“, mimo jiné právě do České republiky. Z výsledků šetření Startup Report 2020 přitom vyplývá, že více než 70 % zakladatelů má vysokoškolské vzdělání. „Česká startupová scéna často těží z nápadů vycházejících z vysokoškolského prostředí, k čemuž nezřídka přispívají právě také slovenští studenti a začínající podnikatelé,“ vysvětluje Jiří Skopový. Také tento trend by Slovenská spořitelna díky své aktivitě na startupové scéně ve střednědobém horizontu ráda zvrátila. „V rámci Seed Starteru na Slovensku jdeme primárně podpořit tuzemské projekty. Už nebude platit, že pro startupy bude jednodušší začít podnikání v zahraničí, potřebnou podporu dostanou od nás,“ uvádí executive manager Seed Starteru Slovenské spořitelny Michal Vanovčan s tím, že právě tak chce banka přispět k lepší perspektivě podnikání a budoucnosti na Slovensku. Do programu se však mohou zapojit jakékoli projekty, které mají produkt vhodný pro slovenský trh.

Snazší zahraniční expanze

Rozšířením působnosti programu Seed Starter do dalších zemí Erste se ještě více otevírá prostor pro expanzi zainvestovaných startupů. „Prakticky všech pět startupů, do nichž jsme investovali, se v dohledné době chystá vstoupit na další trhy, kde působí skupina Erste. Díky přítomnosti Seed Starteru ve více zemích pro ně bude expanze na dané trhy snazší,“ popisuje další synergii Jiří Skopový s tím, že například pro startupy PalmApp nebo wflow.com jde o otázku následujících měsíců. „Vnímáme zájem o náš program, který podporuje podnikání, ekonomiku s přidanou hodnotou v jednotlivých zemích a přináší do bankovnictví inspiraci a inovace i z dalších zemí, kde působí skupina Erste. Věřím, že v průběhu příštího roku rozšíříme náš program do další jedné až dvou dalších,“ uzavírá Skopový.

O programu Seed Starter

Program Seed Starter hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. Program nabízí investici do majetkového podílu ve fázi tzv. seedu, profesionální inkubaci a širokou síť partnerů a zákazníků, se kterými dokáže startupy propojit a pomoci jim se vstupem na reálný trh. Partnerem programu je inovační společnost Unicorn Attacks. Seed Starter cílí na české i zahraniční startupy, které by v ideálním případě mohly mít synergický efekt s Českou spořitelnou. Některé úspěšné startupy budou své produkty následně nabízet prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě České spořitelny.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz   
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,9 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.