Zpět na tiskové zprávy

Desettisícosmsetčtyřicetjedna.
Tolik pracovních míst v Česku již pomohlo zachovat či vytvořit Sociální bankovnictví České spořitelny. Většinu těchto míst obsadili lidé s různou formou postižení, kteří by jinak hledali práci na trhu jen velmi obtížně.

Chráněné dílny ToZařídíme otevřely s pomocí České spořitelny loni na podzim již svoji pátou dílnu, ve které získali práci postižení lidé. „Původně jsme plánovali dát práci v chráněné dílně zhruba dvaceti lidem. Mysleli jsme si, že je to meta, na kterou nedosáhneme. Nyní zaměstnáváme již kolem 150 lidí,“ říká zakladatel chráněných dílen ToZařídíme Libor Ušel. „Nebýt sociálního bankovnictví České spořitelny, nepohnuli bychom se z místa,“ říká podnikatel.

Zcela nových pracovních míst jako v případě chráněných dílen ToZařídíme již pomohlo Sociální bankovnictví České spořitelny vytvořit celkem 1 476. Dalších 9 365 pak Česká spořitelna pomohla zachovat. Díky spolupráci s Českou spořitelnou vykazuje 68 % sociálních podniků lepší kondici, než ve které se nacházelo před započetím spolupráce. Zásadní je i skutečnost, že již 63 % klientů Sociálního bankovnictví si dokáže zajistit nadpoloviční většinu ročního obratu prostřednictvím svých tržních aktivit.

Při podpoře sociálních podniků klademe důraz na udržitelnost jejich aktivit, aby byly schopny působit samostatně,“ zdůrazňuje šéf Sociálního podnikání České spořitelny Otto Mach. „Zásadní roli proto hraje naše poradenství a edukační programy.

Vzdělávacích programů, které spořitelna pravidelně organizuje po celé republice, se zúčastnilo již 1 745 účastníků.  Celkem do nich banka investovala již 41 288 hodin. Účastníci nejvíce oceňovali skupinové workshopy (92 %) a individuální podporu (89 %). Zajímavostí je, že výraznější odezvu nezaznamenaly kursy směřující k efektivnější práci v online prostředí. Jako užitečné je označila pouze třetina klientů.

Celkový ohlas vzdělávacích a podpůrných programů Sociálního bankovnictví České spořitelny je jednoznačně pozitivní. Celkem 93 % sociálních podniků po jejich absolvování uvedlo, že dokázaly lépe naplňovat svoje cíle a dále posílily sociální dopad svých projektů. 95 % dokonce dokázaly svoji činnost dále rozšířit a nabídly nové sociální projekty.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz   
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,9 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.