Zpět na tiskové zprávy

Nadace České spořitelny otevřela spolu s Buřinkou, společností Ahrend a se Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) chráněné ubytování pro ukrajinské uprchlíky přímo v jedné z budov Spořitelny v Praze. Díky této spolupráci vzniklo ubytování pro více než 100 ukrajinských uprchlíků, zejména maminek s dětmi, které mají k dispozici samostatné pokoje a společné sociální a kuchyňské zázemí. Ubytovací centrum nabízí uprchlíkům také podporu ze strany týmu profesionálních sociálních pracovníků SIMI, kteří jim pomáhají komunikovat s úřady, školami nebo zdravotnickými zařízeními a poskytují další psychosociální podporu přímo v centru. Obyvatelé centra mají k dispozici také společné prostory pro trávení volného času, vzdělávání, výuku češtiny, hlídání dětí nebo přístup k internetu. 

Provoz centra společně financují Česká spořitelna, Nadace České spořitelny, Buřinka a společnost Ahrend. Sdružení pro integraci a migraci zajišťuje tým zkušených pracovníků, kteří uprchlíkům poskytují sociální, interkulturní a psychosociální služby a pomáhají jim s adaptací v novém prostředí, hledáním práce, komunikací s úřady nebo zajištěním školní docházky.

“V  spolupráci s našimi partnery je pro nás prioritou vytvořit komunitní střednědobé bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny. Procesem integrace provází ubytované klienty tým sociálních a tzv. klíčových pracovníků (rodilých mluvčích se znalostí češtiny a vlastní migrační zkušeností), kteří individuálně pracují s každým uprchlíkem. Řeší s klienty celý integrační proces směřující k odchodu ze zařízení do dlouhodobého samostatného bydlení, nalezení práce či umístění dětí do vzdělávacích institucí,” uvedla Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci a dodává: “Provozování “vlastního” ubytování je pro nás cenné i do další práce, neboť víme, že nabyté zkušenosti dokážeme předat dalším aktérům, kteří o spuštění takové služby uvažují a zároveň aktivně z pozice občanské společnosti ovlivňujeme nastavení integračních opatření na úrovni státu i samospráv, kde jsou právě přímé zkušenosti z praxe velmi vítané.”

Myšlenka na ubytování ukrajinských uprchlíků přímo v prostorách Spořitelny vznikla velmi spontánně jen několik dní po začátku ruské agrese. Vedení Nadace a Spořitelny odsouhlasilo nutný rozpočet v řádu dnů a následující čtyři týdny trvala přestavba dvou pater v jedné ze spořitelních budov na ubytovací centrum. Předpokládáme, že v následujících 12 měsících může ubytování v centru postupně využít několik stovek uprchlíků, jimž zajistíme ve spolupráci s našimi partnery ze SIMI nejen důstojné ubytování a stravu, ale zejména veškeré nutné sociální a psychosociální služby. Věříme, že úspěšná integrace ukrajinských uprchlíků může přispět k prosperitě celého Česka,” říká Dana Petrova z Nadace České spořitelny. 

Podporujeme Ukrajinu

O Sdružení pro integraci a migraci

SIMI je lidskoprávní organizace, která se problematikou uprchlictví, migrace a integrace zabývá 30 let. Má expertizu ve všech oblastech cizineckého a uprchlického práva, disponuje týmem specializovaných sociálních pracovníků. Dlouhodobě se věnuje problematice genderu a migrace.  

Od samého začátku války SIMI otevřelo kapacity krátkodobého ubytování a poskytovalo sociální intervenci v několika zařízeních, některé přímo provozovalo. Jedná se ale o ubytování krátkodobé, kde organizace nemá podmínky a kapacitu s příchozími pracovat a nastartovat dobře proces integrace. Zároveň SIMI zprostředkovává dlouhodobé bydlení v soukromí skrze projekt Uprchlíci vítejte.

Více na www.migrace.com

Profil Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Soustavnou podporou českého vzdělávání přispívá k tomu, aby bylo téma školství společenskou prioritou, aby všechny děti měly možnost získat dovednosti a kompetence, které potřebují v současném dynamickém světě a aby všechny školy byly místem, které přináší do jejich života moderní a inspirativní vzdělávací prostředí, kvalitní učitele a šanci zažít úspěch. Vzdělávání a sebevědomá občanská společnost jsou klíčové faktory pro prosperitu a soudržnost této země. 

V reakci na ukrajinskou krizi vyčlenila více než 80 milionů korun. Většina této částky směřuje na podporu integrace ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému. Více na www.nadacecs.cz

Profil Buřinky

Buřinka od roku 1994 pomáhá financovat lepší bydlení pro děti i dospělé. Tím pomáhá měnit bydlení v domov. Naším cílem je, aby jednoho dne byla Buřinka v každé rodině, která díky ní bude lépe bydlet i žít. Produkty a služby děláme tak, aby byly pro klienty jednoduché a srozumitelné. Mezi naše hlavní produkty patří Úvěr od Buřinky využívaný zejména na rekonstrukci bydlení a stavební spoření, které si můžete nově sjednat i online, tedy z pohodlí domova.

Našim klientům navíc dokážeme poradit i s dalšími finančními produkty a také se zorientovat ve službách souvisejících s lepším bydlením.

V současnosti patří Stavební spořitelna ČS do jednoho z kapitálově nejsilnějších seskupení na tuzemském trhu – Finanční skupiny České spořitelny.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.