Od 1. prosince 2021 zvýší Česká spořitelna úročení spořicích účtů z 0,2 % na 1,5 % pro klienty s účtem PLUS a klienty služby Erste Premier a Erste Private Banking. Cílem zvýšení úročení je především motivovat klienty k tvorbě krátkodobé finanční rezervy.  Spořicí účet využívá více než 1,8 milionu klientů, což představuje 90 % primárních bankovních klientů Spořitelny. Odpovídající finanční rezervu má však zhruba jen polovina z nich. 

Nadále platí, že úrokem 1,5 % p.a. bude úročen zůstatek do limitu stanoveného dle typu spořicího účtu. Zůstatek nad tento limit (200 000 Kč, 400 000 Kč, 1 000 000 Kč dle typu účtu) je úročen úrokovou sazbou 0,01 % p. a. Úrok je na účet připisován měsíčně.

V kontextu rostoucí inflace dále roste význam tvorby krátkodobé rezervy, která pokryje náklady domácnosti alespoň na několik měsíců. Podle statistik přitom čtvrtina českých domácností hospodaří s rezervou menší než 10 tisíc korun. Věříme, že zvýšení úročení spořicích účtů motivuje alespoň část klientů k vytvoření nutné krátkodobé rezervy,“ říká Roman Choc, šéf investičních a spořících produktů České spořitelny. „Úročení spořicích účtů se dlouhodobě pohybuje pod hranicí inflace v celé Evropě. Spořicím účtem nelze porazit inflaci, nicméně vytvoření krátkodobé rezervy je klíčovou podmínkou, aby klienti mohli začít využívat investiční produkty, které představují skutečně efektivní zhodnocení úspor a nástroj pro tvorbu dlouhodobé finanční rezervy.“

Díky našemu poradenství se nám daří motivovat stále více klientů k pravidelnému investování zejména do podílových fondů. Aktuálně tak již každý čtvrtý z 2 milionů primárních bankovních klientů využívá investiční produkty a průměrná částka, kterou klienti měsíčně investují, meziročně vzrostla z 2 400 na 2 800 Kč,“ říká Roman Choc. „Průměrné výnosy z investičních produktů se u klientů pohybují mezi 6,3 % až 8,3 % za posledních 12 respektive 36 měsíců. To potvrzuje, že pravidelné investování je v dlouhodobém horizontu efektivním nástrojem pro zhodnocení úspor a vytvoření dlouhodobé rezervy, která odolává inflačním tlakům.“ 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.