Zpět na tiskové zprávy

Už jen měsíc zbývá k odevzdání daňových přiznání pro zaměstnance a podnikatele, kteří nevyužívají služby daňových poradců. Chodit na úřady pro tradiční růžové formuláře a na poslední chvíli stát dlouhé fronty na poště je v současných podmínkách lockdownu velmi obtížné.

Lidé i podnikatelé mají nově příležitost podat svá daňová přiznání zcela online, a navíc k tomu nepotřebují využívat ani datové schránky. Ministerstvo financí spustilo od 28. února nový portál Moje daně, do kterého je možné přihlásit se prostřednictvím bankovní identity České spořitelny. Žádné další prokazování totožnosti není třeba, po přihlášení již můžete online vyplnit daňové formuláře a následně odeslat na finanční úřad.

"Tuto možnost má v současnosti 1,6 milionů klientů České spořitelny,“ říká Martin Medek, šéf otevřeného bankovnictví České spořitelny. „Do konce února se prostřednictvím své bankovní identity přihlásilo do Portálu občana, který sdružuje různé online služby nabízené státem, přes 40 tisíc lidí. Věříme, že možnost podat velmi jednoduše daňové přiznání právě na základě přihlášení přes bankovní identitu dále posílí její využívání," zdůrazňuje Martin Medek.

Česká spořitelna postupně umožňuje od počátku roku svým klientům využívat bankovní identitu nejen k přihlašování do internetového bankovnictví George, ale také k prokazování identity při online komunikaci se státem. Klienti spořitelny se tak přes bankovní identitu přihlašují do Portálu občana, kde mohou mimo jiné zjistit údaje z Registru řidičů, Katastru nemovitostí či Registru živnostenského podnikání. Prostřednictvím bankovní identity se klienti mohou přihlásit i na portál České správy sociálního zabezpečení a v letošním roce také do formulářů pro sčítání lidu.

Ještě letos umožní Česká spořitelna klientům prokazovat svoji totožnost bankovní identitou i vůči soukromým provozovatelům online služeb. V rámci společnosti Bankovní identita, a.s. chystá spořitelna spolu s dalšími bankami univerzální řešení, díky kterému bude možné využívat bankovní identitu spořitelny i dalších bank jako univerzální doklad totožnosti vůči soukromým firmám, např. pojišťovnám, mobilním operátorům, dodavatelům energií či e-shopům.

Co je bankovní identita?

Bankovní identita je klientova elektronická občanka, která poslouží k ověření totožnosti v online prostředí. V první fázi bude možné využít bankovní identitu k ověření totožnosti v komunikaci se státem (prostřednictvím Portálu občana), zhruba od poloviny roku pak bude využitelná ke stejnému účelu i v komunikaci se soukromoprávními poskytovateli online služeb. Díky ní už klient např. nebude muset posílat kvůli potvrzení totožnosti kopie svých dokladů. Navíc bude mít přehled, kdy a komu se ověřoval. Bankovní identita bude umět za klienta vyplnit i formuláře, lidé už nebudou muset dokola vyplňovat stále stejné údaje. Nemusí si vytvářet a pamatovat nová přihlašovací údaje a hesla – mohou používat jedny přihlašovací údaje pro více příležitostí.

Zásadní je i bezpečnost klientských dat. Ty zůstávají vždy v bance, banka je nikdy nesdílí s dalšími subjekty, pouze potvrdí totožnost klienta. Ztotožnění prostřednictvím bankovní identity je zdarma jak pro klienty, tak pro stát.

Kdo může s bankovní identitou využít elektronické služby státu?

Klient,

  • který je občanem ČR (má trvalý/přechodný pobyt),
  • kterého jsme fyzicky ověřili v naší pobočce,
  • který má uzavřenou smlouvu o Bankovní IDentitě,
  • jehož vzdálený způsob identifikace u České spořitelny je zaregistrován u Národního identifikačního bodu jako prostředek ověření (což za klienta udělá Česká spořitelna).
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.