• Očekávaná míra růstu HDP mezi +3 a +6 %, přičemž největší nárůst v regionu zaznamená Maďarsko
  • Předseda představenstva Bernd Spalt: „V roce 2021 přijde hospodářský vzestup“;
  • Insolvence: pouze doznívající efekt, žádná vlna insolvencí 
  • Výhled společnosti: nižší náklady na rizika, podstatně vyšší zisky

Veřejně obchodovaná Erste Group vidí stávající finanční rok optimisticky. Tento optimismus vychází z prognózy hospodářského růstu ekonomik střední a východní Evropy (CEE) mezi +3 % a +6 %. I před doznívající vliv insolvencí v Rakousku i v regionu CEE banka očekává, že v aktuálním roce se budou její náklady na rizika snižovat a že její zisky znovu porostou.

Věřím, že rok 2021 bude dobrý. Letos bychom měli zaznamenat jasný vzestup ekonomik v regionu – a s ním i změnu znaménka, z minusového na plusové,“ říká představa představenstva Erste Group Bernd Spalt. Tento optimismus ohledně vzestupu vychází mimo jiné ze skutečnosti, že roste proočkovanost populace, sice umírněným, ale stálým tempem.

EXPANZE PO RECESI

Pandemie koronaviru způsobila, že země střední a východní Evropy upadly v roce 2020 do recese, ačkoliv se ukázalo, že hospodářské zpomalení bylo méně závažné, než se původně očekávalo. Zatímco v Srbsku byl v roce 2020 vliv relativně mírný, s poklesem HDP o -1,1 %, chorvatská ekonomika se v porovnání s rokem 2019 propadla o -8,5 %. V Rakousku byl pokles HDP v uplynulém roce rovněž relativně silný, když činil -7,2 %. Podle předběžných údajů dosáhl pokles HDP v roce 2020 v České republice -5,6 %, na Slovensku -5,2 %, v Maďarsku -5,1 % a v Rumunsku -3,9 %.

Erste Group očekává v roce 2021 obrat. Nejsilnější růst HDP přitom očekává v Maďarsku (+5,5 %) a v Srbsku (+5,0 %). I chorvatské, rumunské a slovenské hospodářství by mělo růst o více než 4 % a Česká republika bude jen lehce za nimi, s očekávaným růstem o 3,9 %. Dynamika HDP, kterou některé země CEE zaznamenaly v posledním čtvrtletí roku 2020, dává důvod k optimismu: maďarská, slovenská a rumunská ekonomika ve 4. čtvrtletí roku 2020 neočekávaně zaznamenaly nárůst v porovnání s předchozím čtvrtletím – a to i přes tlumící účinky opatření souvisejících s lockdowny v těchto zemích.

V ROCE 2021 SE OČEKÁVAJÍ PODSTATNĚ LEPŠÍ VÝSLEDKY

Vzhledem k těmto hospodářským prognózám Erste Group očekává, že v roce 2021 vykáže lepší hospodářské výsledky. „Budeme rovněž svědky jasné změny dynamiky vývoje našich výnosů,“ říká předseda představenstva Erste Group Spalt. Čistý zisk bankovní skupiny v roce 2020 poklesl o 46,7 % na 783 milionů EUR, a to v důsledku vysoké tvorby rezerv na rizika. V roce 2021 se však znovu očekává jeho růst.

POUZE „DOZNÁVAJÍCÍ EFEKT“ INSOLVENCÍ, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKA

Předseda představenstva Erste Group nevidí, že by ekonomiky regionu postihla často zmiňovaná „vlna insolvencí“: „Signály, které vidíme nyní, když už jsou programy moratorií v běhu, jsou většinou pozitivní. Ukončení programů státní pomoci samozřejmě bude nahrávat insolvencím, ale půjde jen o doznávající efekt z předchozích let.“

Podle interních prognóz Erste Group v letošním roce očekává růst jak objemu úvěrů, tak čistého výnosu z poplatků a provizí, který generuje ze správy fondů, cenných papírů a ze zprostředkování v oblasti pojišťovnictví. Banka může proto očekávat, že i přes negativní úrokové sazby v eurozóně, vytvoří vyšší provozní výsledek. Kromě toho předpokládá v roce 2021 pokles nákladů na rizika. Celkově Erste Group očekává zlepšení svých čistých výsledků v letošním roce.

Hospodářské oživení nám dá příležitost uskutečnit ekologický obrat a umožní také rozhodující pokrok v digitalizaci,“ je si jistý Spalt. EU bude investovat značnou část z fondu obnovy ve výši 700 miliard EUR do projektů šetrných ke klimatu a do digitálních projektů. „Jako banka chceme tuto transformaci podporovat. Sami sebe vidíme jako společníka pro firmy a ekonomiky našeho regionu. Proto bude náš růst založen především na udržitelnosti.“

Hospodářská prognóza: na všech trzích se očekává změna znaménka

financni udaje
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.