• Provozovatelé sportovních zařízení mimo Prahu mohou žádat o provozní úvěry v rámci nového programu COVID Sport 
  • Maximální výše úvěru je 15 milionů Kč 
  • ČMZRB nabízí záruku 80 % na tři roky a příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milion Kč 

Provozovatelé skiareálů, sportovních hal, fitcenter a dalších sportovišť mohou žádat v České spořitelně o úvěry v rámci nového programu COVID Sport, které jim pomohou překlenout výpadek příjmů vzniklých v důsledku opatření proti šíření epidemie Covid 19. Na úvěry ve výši až 15 mil. Kč poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nejen záruku ve výši 80 % po dobu tří let, ale také finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil Kč. Takto zvýhodněné provozní úvěry lze využít k financování nákladů na energie, nájemné, úhradu faktur, pořízení materiálu či úhradu mezd. Čerpat je mohou malí a střední podnikatelé, kteří zaměstnávají maximálně 250 lidí a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 mil EUR.

Přehled všech parametrů programu včetně podporovaných odvětví a také text výzvy ČMZRB najdete přímo na webu ČMZRB.

Podmínkou žádosti o záruku ČMZRB je podepsaná smlouva o úvěrů v České spořitelně nebo v některé další spolupracující bance. Žádosti o úvěry v rámci programu COVID Sport mohou klienti s obratem do 100 mil Kč podávat elektronicky na webových stránkách České spořitelny. Klientům s vyšším obratem pomůže s žádostí firemní bankéř.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.