Strach z nákazy vystřídala únava z karantény a novou hrozbou se stalo omezení práce respektive její ztráta, vyplynulo z ojedinělého výzkumu, který analyzoval více než 750 tisíc postů a komentářů na sociálních sítích.

Zkuste si tipnout - které výrazy zaznamenaly během měsíce, ve kterém se Češi začali potýkat s následky koronavirové pandemie, v jejich konverzacích na sociálních sítích vůbec největší nárůst?

Ne, možná překvapivě to nejsou ani karanténa, ani rouška.

Raketově narostly zmínky o družinách pro děti, a také o měsíci září. Zatímco frekvence slova “září” v konverzacích lidí na sociálních sítích od března do dubna narostla 39x “družina” se řešila dokonce 48x více.

Vyplývá to z analýzy České spořitelny a společnosti Perfect Crowd, která mapuje, jak se v souvislosti s koronakrizí mění slovníček a témata Čechů. Jako vstup do analýzy byla použita data společnosti Influencer. Jedná se o zmínky na sociálních sítích, ve zpravodajství a v online diskuzích.

Celkově data zahrnují přibližně 750 tisíc příspěvků a přibližně 1,5 miliardy slov, větných znamének nebo emotikonů.

„Analýza diskusí a příspěvků v online prostoru a na sociálních sítích je jedním z důležitých nástrojů, který využíváme pro zajištění co nejlepší zákaznické zkušenosti u našich produktů a služeb,“ říká Monika Hrubá, která je v České spořitelně odpovědná za oblast zákaznické zkušenosti a dodává „Se Spořitelnou každý měsíc interagují miliony klientů. Chceme si být jisti, že řešíme jejich aktuální potřeby a trefujeme se to toho, co prožívají. A právě tyto inovativní typy analýz obsahu a sentimentu v přirozeném prostředí online médií nám v tom velmi pomáhají.

„Žijeme v době, kdy se i od odborníků dozvídáme protichůdné informace, proto jsme místo subjektivní analýzy jednotlivých postů, kvantitativně zpracovali velké množství dat,“ popisuje výzkum jeho autor Jan Schmid ze společnosti Perfect Crowd. A dále pokračuje: „Nicméně výsledky analýzy jsou lidsky velmi pochopitelné. Ukazuje se, jak velký zásah do života lidí byla absence školního vyučování (u synů více než u dcer) a jak karanténa lidem naprosto rozrušila dřívější denní rytmus."

Zavření škol nám převrátilo život vzhůru nohama

Zavření škol je téma, které není tolik vidět, nemluví se o něm tolik v médiích jako třeba o uzavření restaurací, divadel či sportovišť, a přitom jej lidé řeší zdaleka nejvíce. Pokud bychom hledali, čím nejvíce zasáhla koronavirová krize největší část společnosti, je to právě uzavření škol a částečné uzavření mateřských škol. Uzavření škol je hlavní a dennodenní agendou většiny rodin.

Zatímco samotný výraz „koronavirus“ zaznamenal v období mezi březnem a dubnem výrazný pokles (téměř o dvě třetiny), zmínky o škole se během měsíce zdvojnásobily. Podobným tempem rostly i konverzace o tématech spojených se školní problematikou a výukou dětí (narostly 2,5x).

V souvislosti se školou Češi samozřejmě řešili otázky spojené se vzděláváním. Výraz „škola“ začal být skloňován dvakrát častěji, slovo „výuka“ se v konverzacích objevovalo více než 4x častěji. Podobné nárůsty zaznamenaly i zmínky o učitelích (téměř 4x více) a učení (téměř 3x).

Téma dětí: výskyt daných slov ve stovkách

 

Téma dětí: výskyt daných slov ve stovkách

Stále zásadnější je otázka hlídání dětí. To dokládá i růst debat o družinách, díky kterým zaznamenal výraz „družina“ vůbec největší nárůst ve svém využívání (48x). Častější jsou v této souvislosti i zmínky o školních třídách (téměř 6x více).

Důkazem, že otázka trávení volného času dětí a jejich hlídání je pro rodiče skutečně palčivá, je i srovnání užívání výrazů „tábor“, např. v porovnání s výrazem „maturita“. Možná překvapivě bylo slovo „tábor“ skloňováno více (5 tisíc výskytů) než slovo „maturita“ (4,7 tisíc výskytů), a to i přes komplikace spojené s odkladem termínu a upravením formy státních maturit.

Strach z nákazy, vystřídala únava z karantény

Zatímco v březnu dominovala sociálním sítím slova „nakažený“, „nakazit“ a další výrazy vyjadřující strach z neznámé hrozby, v dubnu neznámou hrozbu vystřídala únava z karantény („moci“, „muset“, „doma“) respektive nutnost řešit velmi praktické každodenní problémy spojené zejména s dětmi („děti“, „problém“). Dubnová únava má zároveň za následek růst negativních emocí a zloby, o čemž svědčí růst nesouhlasných výrazů („nesmysl“) a nadávek („debil“)

Místo plánování nového hledáme cestu zpátky k normálu

Vyhlížení návratu zpět k normálnímu životu je stále častějším tématem. Snad nejlépe to ilustruje prudký nárůst hovorů o měsíci září (39x častější). Lidé totiž věří, že od září se děti vrátí do škol a oni se budou moci vrátit do práce.

Ještě v březnu přitom lidé řešili plány a přání. Dovolenou, nákupy, možná novou a lepší práci. V této době od takového plánování upustili. Naše uvažování v čase o tom, co bychom mohli dělat, vystřídaly spekulace o tom, kdy už budeme moci normálně žít.

Téma času: výskyt daných slov ve stovkách

 

Téma času: výskyt daných slov ve stovkách

Tento postoj se odráží i v postupném odkladu nákupů a pořizování nových věcí či zážitků. Výrazně méně jsme začali sledovat „nabídky“ (pětinásobný pokles), méně zmiňujeme i slovo „nový“ (více než dvojnásobný pokles).

Přestože lidé vyhledávají návrat k „normálu“, jsou si vědomi, že se životní standardy budou měnit. Slovo „změna“ zaznívalo v dubnu v porovnání s březnem v konverzacích lidí 1,5x častěji. Zcela zásadní je ale pro Čechy dozvídat se pravdu (její výskyt byl ve více než 220 tisících konverzací a byl častější i než výraz karanténa) a také život v demokracii (zmínky o ní se během měsíce více než zdvojnásobily).

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.