• Na blockchainové platformě došlo k uzavření obchodních smluv mezi dodavatelem a kupujícím.
 • Chytré platby jsou na blockchainové platformě Batavia prováděny automaticky, nastane-li některá z předem definovaných událostí.
 • Naprostá transparentnost pro všechny zúčastněné strany pomáhá snižovat riziko chybovosti.

Na Batavii, globální platformě pro obchodní financování založené na blockchainu, která byla vyvinuta v rámci konsorcia Bank of Montreal (BMO), CaixaBank, Commerzbank, Erste Group, IBM a UBS, úspěšně proběhly první živé pilotní transakce s korporátními klienty.

První transakce zahrnovaly prodej:

 • automobilů z Německa do Španělska,
 • textilních surovin pro výrobu nábytku z Rakouska do Španělska.

Tyto transakce znamenají významný krok, který pomůže zavést Batavii jako otevřený ekosystém vybudovaný na blockchainové platformě IBM. Platforma má potenciál revolučně proměnit klientskou zkušenost tím, že nabídne digitální a automatický způsob sjednání, zajištění a financování mezinárodních obchodních transakcí. Pilotní transakce zahrnovaly několik různých forem dopravy z několika různých lokalit a obchodní strany různé velikosti. To jen podtrhuje schopnost Batavie přizpůsobit se a zvládat nejrůznější typy transakcí.

Vzhledem k tomu, že pokrývá celý obchodní proces, umožňuje Batavia nejen uzavírat obchodní smlouvy, ale rovněž provádět chytré platby, které se uskuteční automaticky, nastane-li některá z nastavených událostí v dodavatelském řetězci, a zaznamenají do blockchainu. Platforma je schopna integrovat nástroje pro záznamy a sledování i pro řízení rizik, které lze navázat na klíčové události v dodavatelském řetězci a na signály ze zařízení IoT, které si spolu dohodnou kupující s prodávajícím. Tyto a mnohé další funkce Batavie umožňují zavést tuto platformu pro obchodní financování jako pevný základ pro budoucí ekosystém obchodního financování.

První živé transakce s korporátními klienty znamenají ve vývoji Batavie skutečný milník a podtrhují obrovský potenciál této globální obchodní platformy. Erste Group velmi těší, že na jedné z těchto pilotních transakcí úspěšně spolupracoval její korporátní klient Lenzing AG spolu se svou dceřinou společností Lenzing Fibers GmbH a další účastník Batavie, společnost CaixaBank. Jsou sice nutné další významné kroky, než bude Batavii možné plně zahrnout do naší nabídky pro firemní zákazníky, avšak jde o další výborný příklad toho, jak společnost Erste aplikuje inovativní nové technologie, aby svých klientům – včetně klientů v korporátním sektoru – nabídla řešení zahrnující větší míru volby, transparentnosti a efektivity,“ uvedl Patrick Götz, ředitel Produktů pro korporátní toky vídeňské Erste Group Bank AG.

Projekt Batavia staví na úspěšném vývoji minimálního životaschopného produktu a prvních pilotních transakcí s klienty a hodlá vstoupit do nové fáze zaměřené na vytvoření řešení připraveného pro produkční využití. Ta může zahrnovat rovněž spolupráci s fintechy, finančními institucemi a dalšími lídry trhu v oblasti inovací.

 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny

Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Skupiny Erste. Naším společným cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

 • Počet našich klientů dosahuje 4,67 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.
 • Zaujímáme vedoucí pozici na trhu klientských úvěrů, spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a kontokorentů i v celkových vkladech. Na špici jsme i v oblasti hypoték, v distribuci podílových fondů, a také v oblasti životního pojištění. Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů, jsme nejdostupnější bankou na domácím trhu.
 • Pod značkou Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví poskytujeme komplexní řešení firmám a podnikatelům díky široké nabídce devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů, a také podpoře a řízení finančních rizik. V oblasti poskytování finančních služeb municipalitám a veřejnému sektoru jsme lídrem trhu.
 • Jsme aktivní v podpoře inovací. Udáváme trend v zavádění moderních technologií. Jsme partnerem podnikatelských inkubátorů zaměřených na inovace, podporujeme také spolupráci firemního a veřejného sektoru v oblasti inovací.
 • Společenskou angažovanost promítá Česká spořitelna i do svých služeb. Spolupracujeme s univerzitami napříč republikou a podílíme se na zvyšování kvality a konkurenceschopnosti českých vysokých škol. Podporujeme sociální podnikání, jako první banka na trhu jsme vytvořili specializovaný útvar sociálního bankovnictví zaměřený na podporu sociálního podnikání a neziskových organizací.
 • Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 328 bezbariérových poboček; 31 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 900 bankomatů uzpůsobených pro nevidomé.
 • ● Prostřednictvím Nadace České spořitelny vytváříme prostor pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací ve vzdělávání a v sociálním podnikání v oblastech: problémy seniorů, prevence a boj s drogovou závislostí, péče o lidi s mentálním postižením. Spolu s partnery z neziskového sektoru usilujeme o zdravou společnost, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.