S legendárním americkým filantropem a investorem Warrenem Buffettem se setkalo jen velmi málo Čechů. Stále více lidí se ale začíná řídit jeho doporučením, že každý by měl utratit pouze tolik, kolik mu zůstane poté, kdy provede pravidelné investice na zabezpečení důstojné penze.
Investování, včetně toho pravidelného, se dostává „pod kůži“ Čechů. Vyplývá to ze statistik České spořitelny, která je největším správcem aktiv v Česku a která dlouhodobě zdůrazňuje význam pravidelného investování. V loňském roce přibylo do fondů spravovaných Českou spořitelnou 17,068 miliard korun, třetina z celkového nárůstu domácího trhu. Celkem v současnosti spořitelna lidem spravuje aktiva v souhrnné hodnotě 126,588 miliard korun.

„Jen v loňském roce začalo prostřednictvím České spořitelny investovat 55 tisíc nových investorů,“ uvádí Jaroslav Kropáček, specialista pro obchodní a prodejní operace České spořitelny. „Potvrzuje se tak skutečnost, že Češi se naučili využívat nástroje kapitálových trhů a Česko v tomto ohledu začíná dohánět vyspělé trhy.“
K zajištění důstojné penze a budoucích potřeb pro sebe i své děti využívají Češi tradičně produkty podporované státními dotacemi, zejména penzijní spoření a také stavební spoření. Stále více lidí ale pravidelně investuje i do podílových fondů.
„Lidé postupem času zjišťují, že pravidelné investice umí přinést dlouhodobě zajímavý výnos, a přestávají se jich bát,“ zdůrazňuje Kropáček.

 

Dlouhodobě atraktivní výnosy klientům přináší například jeden z nejoblíbenějších fondů České spořitelny – akciový fond Top Stocks. Za posledních dvanáct měsíců (k 8. 3. 2018) zhodnotil o 12,34 %, za posledních pět let pak jeho výkonnost dosáhla 13,56 % ročně. „Pro všechny, kteří jsou ochotni akceptovat tržní rizika s investicí do tohoto akciového fondu spojena, je zajímavým doplňkem jejich portfolia,“ doplňuje Kropáček.

Na zdůrazňování pravidelného investování „vsadila“ Česká spořitelna před deseti lety, v době nejistoty na trzích pramenící z globální finanční krize. Investiční příběh mezi Čechy zafungoval. Celkem 265 tisíc z celkového počtu 460 tisíc klientů podílových fondů České spořitelny v současnosti investuje pravidelně. Tři čtvrtiny z nich podle statistik začínají do tří let investovat i jednorázově. Objem pravidelných investic, které lidé provádějí prostřednictvím podílových fondů České spořitelny, v roce 2017 přesáhl 8,15 miliard korun.

Očekávaný růst volatility v letošním roce může znejistit méně zkušené investory, předpovídají analytici. Ještě více tak posílí role investičního poradenství, které Česká spořitelna jako jediná banka na trhu poskytuje koncepčně napříč všemi segmenty investorů. „Investiční poradenství, které klientům poskytujeme, pomáhá lidem nastavit takové investiční portfolio, které odpovídá jejich investorskému profilu. Díky tomu by měl být případný dopad zvýšené volatility na tyto investory menší,“ řekl Kropáček.

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
Tel.:+ 420 731 647 004
 

Profil České spořitelny

Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Skupiny Erste. Naším společným cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

  • Počet našich klientů dosahuje 4,67 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.
  • Zaujímáme vedoucí pozici na trhu klientských úvěrů, spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a kontokorentů i v celkových vkladech. Na špici jsme i v oblasti hypoték, v distribuci podílových fondů, a také v oblasti životního pojištění. Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů, jsme nejdostupnější bankou na domácím trhu.
  • Pod značkou Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví poskytujeme komplexní řešení firmám a podnikatelům díky široké nabídce devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů, a také podpoře a řízení finančních rizik. V oblasti poskytování finančních služeb municipalitám a veřejnému sektoru jsme lídrem trhu.
  • Jsme aktivní v podpoře inovací. Udáváme trend v zavádění moderních technologií. Jsme partnerem podnikatelských inkubátorů zaměřených na inovace, podporujeme také spolupráci firemního a veřejného sektoru v oblasti inovací.
  • Společenskou angažovanost promítá Česká spořitelna i do svých služeb. Spolupracujeme s univerzitami napříč republikou a podílíme se na zvyšování kvality a konkurenceschopnosti českých vysokých škol. Podporujeme sociální podnikání, jako první banka na trhu jsme vytvořili specializovaný útvar sociálního bankovnictví zaměřený na podporu sociálního podnikání a neziskových organizací.
  • Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 328 bezbariérových poboček; 31 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 900 bankomatů uzpůsobených pro nevidomé.
  • ● Prostřednictvím Nadace České spořitelny vytváříme prostor pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací ve vzdělávání a v sociálním podnikání v oblastech: problémy seniorů, prevence a boj s drogovou závislostí, péče o lidi s mentálním postižením. Spolu s partnery z neziskového sektoru usilujeme o zdravou společnost, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.