Zpět na tiskové zprávy
  • Česká spořitelna uzavřela s Evropskou Investiční Bankou garanční smlouvu, která bude z 50 % pokrývat rizika z nových úvěrů poskytovaných inovativním malým a středním firmám. Nové úvěry dosáhnou hodnoty 100 milionů euro
  • Česká spořitelna se stala lídrem domácího bankovního trhu ve využívání finančních nástrojů EU. Spolupracuje na garančních programech jak s Evropskou Investiční Bankou, tak i s Evropským Investičním Fondem.
  • Inovační aktivity domácích firem podporuje Česká spořitelna i prostřednictvím vlastního balíčku služeb „Top Inovace“

Sto milionů euro poskytne Česká spořitelna malým a středním firmám. Prostředky mají společnostem pomoci financovat vlastní inovační programy. Jejich čerpání umožní nejnovější garanční smlouva, kterou Česká spořitelna uzavřela s Evropskou Investiční Bankou (EIB). Díky garancím od EIB Česká spořitelna dále navýší objem úvěrů poskytovaných domácím inovačním firmám k posilování jejich pracovního kapitálu, investic do výzkumu a vývoje a uvádění inovací na trh. Banka tak dále potvrzuje, že financování malých a středních podniků a inovací patří mezi její priority.

„Podpora inovací se řadí mezi naše strategické záměry. Z pohledu úvěrování jsou ale inovační projekty vždy rizikovější, a proto jsou garance ze strany hlavních finančních institucí EU velmi důležité,“ vysvětluje Ladislav Dvořák, manažer strategických projektů České spořitelny.

Kromě vlastního balíčku služeb k podpoře inovací „Top Inovace “ Česká spořitelna zpřístupňuje úvěry pro domácí inovativní firmy prostřednictvím spolupráce s EIB a také s Evropským Investičním Fondem (EIF). Garance EIF a EIB umožní České spořitelně financování inovací (program InnovFin) jak firmám do 500 zaměstnanců, tak nově i firmám, které zaměstnávají až do 3 tisíc lidí. S EIF pak spolupracuje rovněž na financování start-upů (program EaSI).

 
Česká spořitelna se tak stala lídrem domácího bankovního trhu ve využívání finančních nástrojů EU. Nabízí kompletní spektrum garancí od finančních institucí EU dostupných firmám od start-upů až po středně velké firmy. Její aktivitu ocenil i vice-prezident EIB pro Českou republiku Vazil Hudak. „Inovace jsou motorem ekonomického růstu. Dostupnost financování pro tento segment je ale stále poměrně obtížná. Naše nejnovější smlouva s Českou spořitelnou by měla situaci alespoň částečně zlepšit,“ uvedl Hudak.
 
Na podporu inovací klade EU velký důraz. Evropská komise (EK) představila ve spolupráci s EIB a EIF program na podporu výzkumu „Horizon 2020“. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím nových finančních nástrojů a služeb zlepšit dostupnost financování pro inovační projekty. Do roku 2020 plánuje EK a skupina EIB pomoci zpřístupnit financování ve výši 48 miliard euro.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

František Bouc 
Tiskové centrum ČS