Zpět na tiskové zprávy
  • Cenu Floccus uděluje Nadace České spořitelny již potřetí, oceňuje tak jednotlivce a organizace, které pomáhají lidem vyloučeným ze společnosti
  • Svého favorita může od 6. do 16. ledna vybírat také veřejnost
  • Slavnostní vyhlášení vítězů bude 21. ledna 2017 na výročním setkání partnerů Nadace ČS

Překonat bariéry, které lidem do cesty staví stáří, mentální postižení nebo drogová závislost, chce odvahu. Tu již potřetí vyzdvihne Nadace České spořitelny prostřednictvím Ceny Floccus pro organizace a jednotlivce, kteří tyto znevýhodněné skupiny lidí podporují. Jedná se o stejné oblasti, v nichž dlouhodobě působí i Nadace ČS.

Až do 16. ledna mohou lidé vybírat z 9 organizací, které věnují svůj čas, péči a energii znevýhodněným osobám. Svým hlasem tak rozhodnou o vítězi kategorie Cena veřejnosti. Hlasovací formulář a podrobné informace o jednotlivých finalistech jsou k dispozici na stránkách Nadace České spořitelny.

Každý ročník Ceny Floccus se zaměřuje na jedno konkrétní téma - minule putovalo ocenění těm, které efektivně působí v místní komunitě a spolupracují s dalšími organizacemi, institucemi a firmami. „Pro aktuální ročník jsme zvolili téma, které nás v České spořitelně hodně oslovuje - a tím je finanční udržitelnost. Ukazuje se totiž, že dávání peněz je sice fajn, ale na darech nemůžete postavit trvalou existenci organizace, zkrátka s nimi nemůžete dlouhodobě počítat. To vám neumožňuje efektivně plánovat a limituje vás to v rozvoji. Myslíme si proto, že je dobré ukázat ty, kteří umí realizovat společensky prospěšné činnosti i ekonomicky uvažovat,“ vysvětluje Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

Kromě veřejnosti mohou pro svého favorita z řad organizací hlasovat i zaměstnanci České spořitelny, nejlepší jednotlivce a organizace vybírá odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 21. ledna 2017 na výročním setkání partnerů Nadace České spořitelny v Praze. S udělením ceny je spojena také finanční odměna: 100 000 Kč pro organizaci a 50 000 Kč pro jednotlivce.
 
V dosavadních dvou ročnících ceny rozdala nadace 18 ocenění. Například zvláštní cenu poroty si odnesly organizace bránící práva lidí s handicapem - Liga lidských práv a Quip, Na webových stránkách Nadace České spořitelny lze dohledat veškeré informace i seznam všech vítězů.
 
Finalisté Ceny Floccus 2017:
 
Společnost Podané ruce o.p.s.
Organizace vznikla roku 1991, provozuje více než 30 provázaných sociálních, zdravotnických a preventivních služeb v oblasti návykového chování. Působí na Moravě, a to ve třech krajích. Vedle preventivních a terénních programů provozuje terapeutickou komunitu, sociálně terapeutickou dílnu aj.
Více na http://www.podaneruce.cz/
 
Magdaléna o. p. s.
Od roku 1997 poskytuje ve Středočeském kraji a v Praze sociální a zdravotní služby osobám zasaženým závislostí a jejich blízkým. Provozuje síť provázaných programů, od preventivních programů (nejen) pro děti a mládež, přes terénní a nízkoprahové služby po léčebné programy adoléčovací služby.
Více na www.magdalena-ops.eu
 
DRUG-OUT Klub, z. s.
Od roku 1995 je součástí adiktologických služeb Ústeckého kraje, který spolu s Prahou dlouhodobě patří k lokalitám s nejvyšším počtem uživatelů návykových látek. Poskytuje řadu služeb od prevence přes kontaktní centrum k ambulantní léčbě. Neopomíjí terénní práci v chudých vyloučených lokalitách
Více na www.drugout.cz
 
?Domov Sue ?Ryder, z.ú
Od roku 1998 nabízí v Praze sociální služby seniorům a jejich rodinám. Snaha domova o to, aby každý člověk mohl důstojně zestárnout, se promítá i do nově zaváděného programu paliativní péče o klienty v domově. Domov dále nabízí poradenství, osobní asistenci nebo zápůjčku kompenzačních pomůcek.
Více na www.sue-ryder.cz/
 
?Diakonie ČCE, Středisko ve Valašském Meziříčí
Od roku 1993 spoluvytvářejí společnost přátelskou pro seniory, pomáhají i dalším potřebným. Na Vsetínsku patří v oblasti péče o seniory, nabízejí jim např. pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozují denní stacionář, domácí hospicovou péči i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Více na www.diakonievm.cz/
 
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
Na Třeboňsku od roku 2012 pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám. Jejím posláním je umožnit lidem důstojně a v kruhu jejich rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, příp. duchovní.
Více na hospic.kleofas.cz/
 
Portus Praha, z. ú.
Od roku 2001 poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením v regionu Praha-západ, známý je svou sbírkou Akce cihla. V sociálním podniku Dobroty s příběhem jim také dává práci. Podnik založil roku 2014 v městysu Davle, vyrábí zde nakládané sýry a utopence a provozuje sezónní rychlé občerstvení.
Více na www.portus.cz/
 
PFERDA z.ú.
Od roku 2004 se stará o dospělé lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním z Rychnovska a Náchodska. Provozuje pět sociálních služeb a dva sociální podniky. Soustředí se na celkovou integraci těchto lidí a zkvalitnění jejich života pomocí práce a vlastního bydlení.
Více na www.pferda.cz/
 
Arkadie, o.p.s.
Od roku 1990 poskytuje na Teplicku služby lidem s mentálním postižením. Patří mezi ně výchova a vzdělávání v základní a praktické škole, terapeutické dílny, denní stacionáře, sociální poradenství i volnočasové aktivity. Arkadie zaměstnává celkem 153 pracovníků, z toho 89 s postižením.
Více na www.arkadie.cz/

Něžnou krásu chmýří pampelišek promítl do ocenění sklář Lukáš Stejskal.
autor: Jan Nechvíle

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Andrea Studihradová 
Tiskové centrum ČS