• ČS nemovitostní fond prodal pražský logistický areál Barbican
  • Hodnota transakce je mírně vyšší než nezávislé odborné posudky

Nejstarší a největší podílový nemovitostní fond na českém trhu, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, prodal na konci letošního srpna logistický areál Barbican v Praze. Důvodem prodeje jsou parametry této nemovitosti, které již neodpovídají současné investiční strategii fondu. Jedná se zejména o nižší investiční stupeň budovy, lhůtu držení nemovitosti v portfoliu fondu a celkový charakter budovy. Prodejní cena areálu Barbican odpovídala jeho tržní hodnotě a prodej tak nijak neovlivní výnos fondu.

„Od prodeje areálu Barbican si slibujeme více prostoru pro nové akvizice prémiových komerčních nemovitostí v investičním objemu nad 500 milionů korun. Zde můžeme mít jako správce fondu větší přidanou hodnotu pro podílníky. Po posledních dvou akvizicích v Praze a Bratislavě navíc jednáme o dalších zásadních nákupech, které nadále vylepší kvalitu našeho portfolia,“ říká Tomáš Jandík, investiční ředitel společnosti REICO.

Logistický areál Barbican koupila společnost EIS Property Prague z investiční a developerské skupiny K&K Invest Group, která se zaměřuje zejména na budování rezidenčních jednotek a komerčních prostor a investice do nemovitostí. Logistický areál Barbican leží v rozvinuté logistické oblasti Prahy 6, v těsné blízkosti mezinárodního letiště Václava Havla a poblíž pražského vnějšího dálničního okruhu. Areál tvoří zejména hlavní skladová budova s minoritní administrativní vestavbou. Mezi hlavní nájemníky nemovitosti patří společnosti JAB, Textile House, Planet Drinks a nakladatelství Mladá Fronta.

ČS nemovitostní fond tímto prodejem snížil počet nemovitostí v portfoliu na devět. Tržní hodnota portfolia však i nadále překračuje 10 mld. Kč. Prodejem logistického areálu Barbican v Praze pokračuje ČS nemovitostní fond v plánované obměně vybraných nemovitostí, které již dosáhly stanoveného investičního horizontu nebo již nevyhovují požadavkům daným současnou investiční strategií fondu. Fond zahájil obměnu svého portfolia prodejem administrativní budovy Antonína Macka v Ostravě v minulém roce, po kterém následovaly naopak nejnovější akvizice fondu, budovy Forum Business Center v Bratislavě a Rohan Business Center v Praze.

ČS nemovitostní fond, spravovaný investiční společností REICO IS ČS, vznikl v roce 2007 a je největším a nejstarším

podílovým nemovitostním fondem na českém trhu. Hodnota fondového kapitálu přesáhla již 10 mld. Kč a ke konci července 2016 investovalo do fondu přes 44 tisíc podílníků. ČS nemovitostní fond je určen zejména

konzervativním investorům a svým výnosem má za cíl se z dlouhodobého pohledu pohybovat nad úrovní státních dluhopisů. Výnos fondu za posledních 5 let byl 2,8 % p.a. (k 25. srpnu 2016).

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Pavla Kozáková
Tiskové centrum ČS