Zpět na tiskové zprávy
  • Cena veřejnosti putuje Diakonii ČCE – Středisku v Myslibořicích
  • Zaměstnanci České spořitelny v hlasování vybrali domácí hospicovou péči Oblastní charity HK
  • Odborná porota ocenila organizace Proxima Sociale, Hospic sv. Jiří a Pohodu – společnost pro normální život lidí s postižením 
  • Mezi jednotlivci cenu získali Jiří Richter, Nina Janyšková a Josef Suchár
  • Vítězové si kromě skleněné ceny v podobě chomáče chmýří pampelišky odnesli i finanční odměnu
  • I letos porota vyhlásila zvláštní cenu, kterou za zásluhy věnovala organizaci Quip

Kdo si jednou zamiloval divoký kraj Orlických hor, nemohl minout pohraniční vísku Neratov a její působivý kostel se skleněnou střechou. Zchátralému kostelu a vysídlené vesnici po roce 1989 vrátil život rokytnický farář Josef Suchár. Předsevzal si obnovit kostel, poutní tradici i celou ves. Svým nadšením strhával lidí, přesvědčil i několik mladých rodin, aby se do vsi natrvalo přistěhovaly. Ty si ke svým vlastním dětem do pěstounské péče postupně přibraly i opuštěné děti z dětských domovů. V roce 1992 vzniklo Sdružení Neratov, které se kromě obnovy kostela a života ve vsi zaměřuje i na pomoc pěstounským rodinám a lidem s postižením prostřednictvím chráněného bydlení a chráněných dílen. Josef Suchár ve středu 27. ledna za svou cestu a pomoc druhým převzal ocenění v druhém ročníku Ceny Floccus Nadace České spořitelny. „Odvaha je pro mě krokem do neznáma, kdy obyčejní lidé dělají neobyčejné věci. Pro mě je oceněním, že mohu s lidmi v Neratově být a spolupracovat,“ řekl na slavnostním večeru farář Josef Suchár.

Oceněných jednotlivců a organizací, které mohou vyprávět podobně fascinující a dojemný příběh, je však více. Během slavnostním večera převzalo 6 organizací a 3 jednotlivci Cenu Floccus za svou dlouholetou pomoc lidem na okraji společnosti. „Diskuze s finalisty potvrdila klíčový význam místního partnerství, spolupráce s orgány státní správy, samosprávy i ekonomické zabezpečení organizací. Je velmi důležité, aby organizace nežily izolovaně od komunity a služby nezůstávaly roztříštěné. Tomu by přednostně měla napomáhat Cena Floccus, i proto jsme letošní ročník na místní partnerství zaměřili,“ řekl předseda poroty Zdeněk Kalvach, člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a člen Výboru pro biomedicínu a lidská práva.

V internetovém hlasování od veřejnosti dostala nejvíce hlasů Diakonie ČCE – Středisko v Myslibořicích, které poskytuje v kraji Vysočina sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a nabízí ambulantní a terénní pečovatelskou službu. Svou mezigenerační spoluprací s dětmi z místní školy obohacuje organizace denní život seniorům. Paliativní péči již podruhé vyzdvihli zaměstnanci České spořitelny a udělili cenu projektu hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové, který umožňuje lidem setrvat ve svém přirozeném prostředí domova co nejdéle i na sklonku života. 

Odborná porota vybrala z finalistů tři organizace, po jedné z každé z vypsaných oblastí, které se shodují s oblastmi, v nichž nadace působí (péče o seniory, prevence a léčba drogové závislosti, péče o lidi s mentálním postižením). Za respekt a úctu k lidskému životu, především v jeho závěru, obdržel Hospic sv. Jiří cenu v oblasti aktivního a důstojného stáří. Organizaci Proxima Sociale ocenila porota za dlouhodobou prevenci drog a práci s ohroženou skupinou dětí a mladistvých v městské části Prahy 9, 12, 13 a Mladé Boleslavi. Ani sociálně odpovědná činnost organizace Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením nezůstala bez povšimnutí, Cenu Floccus získala za poskytování sociálních služeb dospělým lidem s metálním a kombinovaným postižením a například jejich pracovním uplatněním v kavárně Bílá vrána.

Ocenění odborné poroty si odnesli také jednotlivci. Porota vyzdvihla dlouhodobou práci Jiřího Richtera, výkonného ředitele SANANIMu, Ninu Janyškovou, protidrogovou koordinátorku hl. m. Prahy, a Josefa Suchára, duchovního správce farnosti Neratov. „Nadace České spořitelny je pro mě mírou lidskosti a dobré pomoci. Získat cenu od takové organizace je obrovské ocenění,“ uvedl výkonný ředitel SANANIMu Jiří Richter, jeden z oceněných laureátů. Zvláštní cenu poroty obdržela organizace Quip, která se zaměřuje na posilování právního postavení lidí zejména s mentálním postižením.

Vítězové obdrželi unikátní skleněnou „sošku“ Floccus, která symbolizuje chomáč chmýří pampelišek, po němž je cena pojmenována. Její výroba je časově i technicky náročná, využívá se při ní vodní paprsek k vrtání, což z každé sošky dělá unikát. Vedle skleněné ceny si organizace odnese finanční odměnu 100 000 Kč a jednotlivec 50 000 Kč (vyjma laureáta zvláštní ceny poroty, k níž se finanční odměna neváže).

Více informací o Ceně Floccus najdete na www.nadacecs.cz/floccus/.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná 
Tisková mluvčí ČS

tiskove_centrum@csas.cz