Prohlášení o seznámení se Zásadami zpracování osobních údajů v České spořitelně

Potvrzením tohoto dokumentu potvrzujete, že jsme vás seznámili s tím, jak v České spořitelně zpracováváme vaše osobní údaje, včetně rodného čísla a dalších důvěrných informací (dále také společně „Informace o vás“). Potvrzujete, že znáte obsah našich Zásad zpracování osobních údajů v České spořitelně (dále jen „Zásady“), které zpracovávání osobních údajů u nás popisují.
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zdravotní omezení

Informace o vás a o vašem zdravotním omezení budeme zpracovávat pro účely:

  • nastavení individuálního přístupu (např. vhodná fyzická obsluha v pobočce) včetně odpovídající komunikace zohledňující vaše zdravotní omezení při komunikaci k produktům a službám, které užíváte;
  • zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb zohledňujících vaše zdravotní omezení.

Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o vašem zdravotním omezení po dobu, po kterou budete užívat produkty a služby a nenastane změna v kategorii vašeho zdravotního omezení.
 

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat na každém obchodním místě nebo na bezplatné tel. lince 800 207 207. V případě odvolání souhlasu vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste nám poskytl svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách však budeme moci nadále zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebujeme váš souhlas. Tyto účely naleznete v Zásadách.

Načítání aplikace

 
© 2021 Česká spořitelna, a. s.
Tato stránka není návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených služeb může být vázáno na splnění dalších podmínek, které vám ochotně sdělíme na kterékoliv naší pobočce.
Podmínky užívání | Ochrana osobních údajů | Jak pracujeme s cookies