TOP EU+

Zajistíme financování Vašich projektů dotovaných z EU s komplexním dotačním poradenstvím

  • Nabízíme atraktivní podmínky financování s využitím všech dostupných podpor a zvýhodnění
  • Poskytujeme komplexní dotační poradenství ve všech fázích projektu a obsloužíme Vás z jednoho místa
  • Pomůžeme Vám spolufinancovat projekty s využitím nových dotačních výzev pro období 2014 - 2020
  • Zajistíme Vám financování investic, inovací, výzkumu, modernizace a rozšiřování provozu

Projektové poradenství

Dotační poradenství

Výběrová a zadávací řízení

Dotační management  

Financování

Ostatní bankovní služby

Příklady účelů

Dotační financování můžete využít především na pořízení a modernizaci technologie, výrobních strojů, rozšiřování a rekonstrukce podnikatelské infrastruktury a výrobní objekty. Další vhodným cílem jsou vědeckovýzkumné a inovativní projekty z oblasti nových technologií, materiálové a mzdové náklady na vývoj nebo například pokrytí vysokorychlostním internetem. A dále můžete financovat i projekty na ochranu životního prostředí, tedy např. recyklaci odpadů nebo snížení emisí.

Naše služby

Poskytujeme úvěry na předfinancování dotace či na spolufinancování projektu. Dokážeme pro Vás zajistit i financování bez vlastních zdrojů nebo odklad splácení. Mimoto nabízíme i další doplňkové finanční služby jako například zajištění kurzových, úrokových a komoditních rizik, transakční bankovnictví nebo exportní financování.

Spolehlivý průvodce

V rámci projektového poradenství pro Vás zpracujeme analýzu záměru, žádost a studii proveditelnosti a po celou dobu komunikujeme s řídícím orgánem. Následně zpracujeme zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo podle pravidel operačního programu a zajistíme dotační management. Během něj řídíme realizaci, administraci a vypořádání projektu a podporujeme Vás při kontrolách.

Naše specializovaná společnost Erste Grantika Advisory Vám pomůže získat dotace a celý projekt úspěšně dokončit. Ve vzájemné spolupráci nabízíme specializované programy v oblastech inovací, energetických úspor, strojírenství a zemědělství a přitom Vás obsloužíme na jednom místě. Společnost Erste Grantika Advisory zpracovává dotační žádosti pro naše klienty s 20% slevou!

Ozvěte se mi

Načítání aplikace

Související produkty

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout