Veřejný a neziskový sektor

Česká spořitelna je lídrem domácího trhu v poskytování finančních služeb veřejnému sektoru.

 

Počátkem roku 2017 se České spořitelně podařilo ve spolupráci s městem Brnem spustit vůbec první reálný e-shop na městské poplatky v České republice. Obyvatelé Brna mohou jeho prostřednictvím zatím platit jízdné pro městskou hromadnou dopravu a od dubna také poplatky za komunální odpad. V roce 2017 také Česká spořitelna nabídla obyvatelům Tábora v pilotním provozu možnost dostávat výzvy k uhrazení místních poplatků za psa či za komunální odpad elektronicky do jejich internetového bankovnictví SERVIS 24, ve kterém je mohou rovnou rychle a jednoduše zaplatit. Odezva klientů byla velmi pozitivní, proto se banka rozhodla službu @FAKTURA 24 nabídnout i řadě dalších měst.

Úspěšně pokračoval inovativní projekt České spořitelny Chytré město, který klientům z řad měst a obcí pomáhá připravovat a financovat chytrá řešení, která usnadňují a zjednodušují život v městech a obcích. Banka pomáhá městům i dodavatelům posuzovat ekonomické stránky připravovaných projektů, nacházet pro ně vhodné formy financování a doplňovat je o moderní platební funkce. V rámci projektu Chytré město zprostředkovala Česká spořitelna elektronické jízdné například Brnu, Ostravě, Kolínu, Berounu, Příbrami nebo Jeseníku.

V rámci projektu Chytré město uspořádala Česká spořitelna ve spolupráci s Úřadem vlády a společností O2 soutěž Chytrá radnice, která měla inspirovat a ocenit zavádění moderních technologií do provozů měst a obcí. Soutěž se stala největší svého druhu v Česku, přihlášeno do ní bylo celkem 64 soutěžních projektů. 

Kam dále

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout