Korporátní klientela

Tuzemské korporace i velké nadnárodní korporace

 

 

Česká spořitelna poskytuje korporátním klientům široké spektrum špičkových produktů korporátního bankovnictví včetně specializovaných produktů a služeb z oblasti investičního bankovnictví. Korporátní klienty, kteří působí i mimo Českou republiku, je Česká spořitelna ve spolupráci se skupinou Erste Group Bank připravena obsluhovat a doprovázet do zemí jejich působnosti.

Rok 2016

V roce 2016 objem úvěrových obchodů v segmentu korporátních klientů výrazně vzrostl, čímž potvrdil dobrou kondici české ekonomiky a optimistickou náladu českých firem. Kromě nárůstu provozního financování došlo k oživení investic, firemních akvizic a exportního financování, což se promítlo i do zvýšené úvěrové aktivity. Česká spořitelna je velmi dobře připravena reagovat na tento vývoj a firmám v jejich rozvojových záměrech pomáhá s financováním či poradenstvím. Velmi pozitivně se vyvíjel objem exportu českých firem a s ním také rostla poptávka po exportním financování.

Avast Software

Česká spořitelna se podílela částkou 30 mil. USD na seniorním, zajištěném financování společnosti Avast Software při akvizici společnosti AVG Technologies a refinancování všech dluhů obou společností v celkovém objemu 1,685 mld. USD. Avast Software je česká firma se sídlem v Praze, která vyvíjí anti malware a jiná internetová bezpečnostní řešení. Avast má největší podíl na světovém trhu s online bezpečnostními aplikacemi. Produkty Avast chrání více než 400 milionů PC a mobilních uživatelů na celém světě.

České dráhy

V návaznosti na dlouhodobé vztahy s Českými drahami, poskytovala Česká spořitelna národnímu dopravci služby výhradního ratingového poradce. Poradenská role České spořitelny byla pro České dráhy klíčová k dosažení zvýšení dlouhodobého ratingu z Baa3 na Baa2 se stabilním výhledem, což pomohlo společnosti úspěšně refinancovat starší dluh za nižší náklady.

Česká zbrojovka

Česká spořitelna působila jako jediný aranžér korunové emise polské skupiny MCI Capital a v roli vedoucího spolumanažera a aktivního bookrunnera (správce knihy poptávky) při emisi prvního dluhopisu společnosti Česká zbrojovka v objemu 1,5 mld. Kč. Česká zbrojovka je jedním z největších světových producentů ručních palných zbraní. Své výrobky nabízí státním ozbrojeným složkám a pro civilní použití v 90 zemích světa.

ŠKODA ELECTRIC

Česká spořitelna poskytla financování společnosti ŠKODA ELECTRIC, a. s., formou odkupu pohledávek za významným zákazníkem. Jedná se o pohledávky za již třetí dodávku 25 kusů trolejbusů v rámci pětiletého exportního kontraktu o dodávce 125 kusů trolejbusů, přičemž první a druhá dodávka byla také financována Českou spořitelnou. Transakce byla pojištěna EGAP.

Mora Moravia, s. r. o.

Česká spořitelna se rovněž úspěšně podílela na spolufinancování společnosti Mora Moravia, s. r. o., jako spoluaražér nového klubového termínovaného úvěru ve výši 15 mil. EUR na spolufinancování investice nové linky na výrobu samostatně stojících sporáků, a také na provozním úvěru ve výši 250 mil. Kč určeném k financování všeobecných firemních potřeb. Podíl České spořitelny činil 7,5 mil. EUR respektive 125 mil. Kč. Česká spořitelna poskytla úvěr v celkové výši 230 mil. EUR na financování všeobecných korporátních potřeb společnosti 31 Makroekonomický vývoj České republiky v roce 2016

WITTE GROUP

V roce 2016 Česká spořitelna spolupůsobila v roli aranžéra a původního věřitele u nového termínového a revolvingového úvěru pro členy skupiny WITTE GROUP v objemu 125 mil. EUR. Nové klubové úvěry budou využity k refinancování stávajících klubových a bilaterálních závazků a financování všeobecných korporátních potřeb a budoucí expanze skupiny. WITTE GROUP je globální dodavatel automobilového průmyslu zabývající se vývojem a výrobou zámkových, zamykacích a bezpečnostních systémů.

Kontakt

Odbor Korporátní zákazníci

Budějovická 1518/13a
140 00 Praha 4

Telefon:  956 714 203
E-mail:  corporatecustomers@csas.cz

Máte dotaz? Kontaktujte nás online!

Načítání aplikace

Kam dále