Regionální korporace

Malé a středně velké firmy s obratem od 60 mil. Kč do 2 mld. Kč

 

 

Zajišťujeme firmám špičkový bankovní servis a poskytujeme komplexní služby celé Finanční skupiny České spořitelny.

Důraz ve svém korporátním bankovnictví klade Česká spořitelna na segment malých a středních podniků (SME). Obsluhuje je prostřednictvím patnácti regionálních korporátních center České spořitelny. Banka má pro segment SME vytvořeny specializované programy a řešení.

Díky elektronickému bankovnictví a produktům corporate cash managementu je banka firemním klientům k dispozici online. V rámci úvěrového procesu byl zaveden Easy Loan, což je balíček jednoduchých produktů s rychlým schvalovacím procesem pro SME klienty, v rámci kterého banka garantuje klientům posouzení úvěru do dvou dnů. Jeho hlavními přednostmi jsou zrychlení a zlevnění stávajícího úvěrového procesu, garantovaná doba pro schválení a přípravu smluvní dokumentace a vyšší předvídatelnost parametrů a podmínek produktů. Na Easy Loan navazuje test „Standardního procesu“, který povede k vyšší předvídatelnosti schvalování úvěru pro klienta. Zatímco Easy Loan přináší rychlý schvalovací proces pro úvěry s angažovaností do 50 mil. Kč, tak „Standardní proces“ řeší složitější případy s vyšší angažovaností. Klient by tak už při první nabídce měl velmi pravděpodobně vědět, za jakých podmínek může získat financování.

Z pohledu digitalizace služeb je součástí výše zmíněného úvěrového procesu i nová digitální kreditní aplikace, která přinese zjednodušení práce pro obchodníky a postupnou digitalizaci úvěrového procesu. Následně také povede k rychlejšímu schvalování a rychlejší přípravě smluv s výrazně menší chybovostí. Kromě této aplikace banka nabízí klientovi v rámci hybridního servisního modelu obsluhy kombinaci osobní a digitální obsluhy, vycházející ze specifických potřeb klienta tak, aby byl výsledný model pro něj co nejpříjemnější a nejefektivnější. Banka také pracuje na nové digitální infrastruktuře včetně spuštění integrovaného řešení Business 360.

Kam dále

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout