Finanční instituce

 

 

 

Česká spořitelna pokračovala v úspěšném prodeji produktů a služeb stávajícím klientům a díky několika významným akvizicím potvrdila svoji tržní pozici vedoucí banky, která finančním institucím poskytuje služby s přidanou hodnotou.

Česká spořitelna nadále rozvíjela a prohlubovala spolupráci s pojišťovnami, penzijními fondy, investičními společnostmi a získala vedoucí postavení na rostoucím trhu nebankovních platebních institucí. Při poskytování služeb segmentu finančních institucí se více zaměřila na nové platební metody v oblasti cash managementu, produktů finančních trhů a specializované služby, jako například depozitář, custody a zprostředkování výplat výnosů z cenných papírů.

V oblasti korespondenčního bankovnictví dosáhla Česká spořitelna v roce 2016 významného nárůstu objemů zobchodovaných transakcí a počtu bankovních klientů využívajících produkty zaměřené na poskytování platebních řešení v českých korunách a zahraničních měnách.

Česká spořitelna velmi intenzivně spolupracuje s ostatními členy Erste Group a prostřednictvím společné platformy nabízí klientům komplexní platební řešení v celém středoevropském regionu.