Vítejte v Korporátním bankovnictví České spořitelny

 

Jsme moderní banka, která poskytuje komplexní řešení jak pro střední a velké firmy, municipality a veřejný sektor, tak i pro nadnárodní korporace nebo finanční instituce. Pozornost věnujeme i neziskovému sektoru a firmám nabízejícím služby se sociálním přesahem.

 

Česká spořitelna - Korporátní bankovnictví je značka, pod kterou naleznete kompletní škálu produktů a služeb podnikatelům a firmám. Díky silnému zázemí nadnárodní skupiny Erste Group dokážeme klienty obsluhovat i na zahraničních trzích a také v jejich rodném jazyce.

Jsme lídrem na českém trhu v oblasti poskytování Treasury služeb a produktů pro velké, střední a malé podniky – máme komplexní nabídku devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů, podporu v oblasti řízení a analýzy finančních rizik. Podíleli jsme se na prakticky všech úspěšných akciových emisích na Burze cenných papírů Praha, a to jak emisích primárních (IPO), tak i sekundárních (SPO).

Česká spořitelna zaujímá silnou pozici na českém trhu v oblasti korporátního bankovnictví a finančních trhů

 • Jeden ze dvou největších poskytovatelů úvěrů podnikatelům, firmám a entitám
  veřejného sektoru.
 • Vedoucí pozice ve sjednávání syndikovaných, klubových, akvizičních a
  projektových řešení financování.
 • Vedoucí pozice ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro
  lokální i mezinárodní klienty.
 • Vedoucí pozice ve zprostředkování dotací z evropských dotačních programů a fondů.Největší obchodník na trzích dluhového i akciového kapitálu v České republice.
 • Největší poskytovatel depozitářských a custody služeb pro firemní a
  institucionální klienty.Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty zpodnikatelského i veřejného sektoru.
 • Největší obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro
  podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru.
 • Největší správce aktiv pro externí institucionální klienty.
 • V segmentu SME, který patří mezi strategické priority korporátního
  bankovnictví.
 • V segmentu veřejného a neziskového sektoru v oblasti služeb pro většinu statutárních měst a krajů, ale také pro velkou část městských sídel a obcí.
 • V segmentu neziskových organizací na českém trhu, jako jedna z mála
  bank nabízíme těmto klientům možnosti financování, investováním a dotačního
  poradenství. 

Kam dále