Kdo jsme

Jsme vaším celoživotním průvodcem na cestě k prosperitě a tím společně přispíváme k prosperitě celé země. Když ve vás někdo věří, dokážete víc.

Česká spořitelna

Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy nám šlo o to naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby tak poskytujeme jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financujeme však i velké korporace a poskytujeme služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z našich produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 jsme součástí silné středoevropské Skupiny Erste.

 

Věříme dobrým věcem

Posilujeme finanční gramotnost a jsme partnerem několika VŠ. Od samých začátků podporujeme rozvoj svého okolí a místních komunit. Usilujeme o zkvalitnění školství, podporujeme seniory, lidi s mentálním postižením a věnujeme se prevenci drogových závislostí. Svůj přístup a své služby přizpůsobujeme lidem s různým druhem handicapu.

Základní fakta k 31. 12. 2017

Aktiva celkem 1 329,2 mld. Kč
Počet klientů České spořitelny 4,7 mil.
Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 1,84 mil.
Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 10 248
Počet poboček 517
Počet bankomatů a platbomatů 1 704
Počet karet 2,82 mil.

Výroční zprávy

Meziroční zprávy

Základní údaje o společnosti Česká spořitelna, a. s.

 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00
IČ: 45244782
DIČ: CZ 699001261
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Kód banky pro účely platebního styku: 
0800

Povinně zveřejňované údaje

Akcionář Podíl na základním  kapitálu Podíl na hlasovacích právech
Erste Group 98,97 % 99,52 %
Samosprávy 0,59 % 0 %
Ostatní 0,44 % 0,48 %

Údaje k 30. 9. 2017

Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý
Fitch A- F1
Moody's A2 P-1
Standard & Poor's A A1

Údaje k 27. 9. 2017

Finanční skupina České spořitelny

Vedle České spořitelny poskytují finanční služby i dceřiné společnosti Finanční skupiny Česká spořitelna
 

Institucionální partneři České spořitelny

Skupina Erste

Skupina Erste (Erste Group) byla založena v roce 1819 jako první rakouská spořitelna. V roce 1997 rozšířila svou činnost do střední a východní Evropy a díky početným akvizicím se stala jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve východní části EU. Skupina pokrývá trh v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku a počet jejích klientů se zvýšil z původních 600 000 na cca 16,2 milionu. My jsme součástí Skupiny Erste od roku 2000.

Jednou z důležitých dceřiných společností působící v ČR je Erste Group Immorent - specialista na financování nemovitostí a rozvoje projektů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

 

Kam dále

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout