Erste Group

Vedoucí poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

 

 

Skupina Erste Group je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2,600 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Úzce spolupracuje rovněž s bankami v pěti dalších zemích v regionu (Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Moldavsko).

Skupina Erste Group se opírá o silné zázemí…

 • Byla založena v roce 1819 coby první spořitelna
  v Rakousku
 • Podporuje individuální klienty, malé a střední firmy, a také
  velké nadnárodní společnosti
 • Aktivní je i vůči veřejnému sektoru, neziskovým organizacím a
  firmám poskytujícím služby se sociálním přesahem
 • Je lídrem v zavádění digitálních technologií na domácím
  trhu v Rakousku i v některých dalších zemích v rámci skupiny

Strategické zaměření…

Retailové bankovnictví

Hypotéky v lokálních měnách a spotřebitelské úvěry financované z lokálních deposit, nabídka spořících produktů, penzijních produktů, správy aktiv.

Korporátní bankovnictví

Zaměření na malé a střední firmy, lokální podniky, velké korporacenabídka poradenství, zprostředkování financování a přístupu na kapitálové trhyrealitní obchodování.

Kapitálové trhy

Kromě lokálních trhů v rámci skupiny je Erste Group aktivní také na kapitálových trzích v Polsku, Turecku, Německu a také na londýnském trhu.

Veřejný sektor

Nabídka financování vlád a municipalit.
Důraz na rozvoj infrastruktury na klíčových trzích.

Mezibankovní obchodování

Spolupráce s bankami působícími na trzích skupiny Erste Group.

 

Kam dále