Erste Corporate Finance, a.s.

 

 

Společnost byla založena jednorázově na základě zakladatelské listiny dne 19. července 1995 a vznikla dnem 25. dubna 1996, ke kterému byla zapsána do oddílu B, vložka 3936 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Erste Corporate Finance, a.s.
Budějovická 1518/13a , Praha 4, PSČ 140 00 
Česká republika

e-mail: erstecorporatefinance@csas.cz

IČ: 61058769

Erste Corporate Finance, a.s., se sídlem Budějovická 1518/13a , Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 61058769 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny.

Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

Dne 2. 8. 2016 učinil jediný akcionář ​Erste Corporate Finance, a.s.​ v působnosti valné hromady rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných ​s​polečností z listinné podoby na podobu zaknihovanou.

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout