Český import roste – dovážíme hlavně stroje a dopravní prostředky

 

Česká republika je zemí, jejíž ekonomika je silně orientovaná na zahraniční obchod. O významu exportů se všeobecně ví – hodnota vývozů z ČR loni dosáhla 4,4 bilionu korun, což představovalo 83 % hrubého domácího produktu ČR. Klíčovou složkou pro fungování tuzemské ekonomiky je však také dovoz do země. A to nejen spotřebního zboží z Asie nebo ze Západu, které se u nás nevyrábí, ale především surovin, materiálů či součástek, které jsou zásadní pro tuzemskou výrobu a následně export našich výrobků.

Hodnota dovozů (ale i vývozů) se zvyšuje nepřetržitě od celosvětové hospodářské krize z let 2008/2009. Loni importy do ČR poprvé přesáhly hranici 4 bilionů Kč, což odpovídá 75 % hrubého domácího produktu. Za uplynulých deset let se tak jejich hodnota téměř zdvojnásobila. Největší kategorií jsou přitom dovozy strojů a dopravních prostředků.

 


Dovozy strojů a dopravních prostředků do ČR se za posledních deset let rovněž více než zdvojnásobily – loni činila jejich hodnota 1,9 bilionu Kč. Největší podíl na tom měly dvě kategorie – dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a dovoz silničních vozidel. Do obou těchto kategorií patří i díly a subdodávky pro tuzemskou průmyslovou výrobu, jež jde pak z velké části na export. Pozitivní pro českou ekonomiku jako průmyslovou zemi je fakt, že bilance zahraničního obchodu v případě strojů a dopravních prostředků je pozitivní, to znamená, že více se z ČR v této kategorii vyváží, než dováží.

Necelá polovina všech dovozů strojů a dopravních prostředků připadá na dvě země – Německo, jako našeho největšího průmyslového partnera, a Čínu, odkud přichází především levné přístroje, spotřebiče či telekomunikační zařízení. Další země se již na dovozu strojů a dopravních prostředků do ČR podílejí jen jednotkami procent.

V posledních měsících sílí ve světě, ale i na domácí scéně obavy z ekonomického ochlazení. Pozitivní je v tomto ohledu fakt, že čísla o zahraničním obchodu se stroji a dopravními prostředky tyto starosti zatím nepotvrzují. Jak dovozy, tak především vývozy totiž za první pololetí roku 2019 meziročně vzrostly. Hodnota vývozů dokonce o velmi slušných 6,6 %. Pokud nastalý trend vydrží i v druhém pololetí, tak je před námi další rekordní rok pro zahraniční obchod (nejen) se stroji a dopravními prostředky.

Mohlo by vás ještě zajímat

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout