TOP INOVACE 4.0

Pro segment malých a středních podniků s obratem 60 až 2 000 milionů Kč a všechna průmyslová odvětví

  • Investiční úvěry pro financování inovativních projektů
  • Zvýhodněné úrokové podmínky

Plánujete inovovat svůj výrobní proces, technologii, produkty nebo způsob prodeje?
Připravujete se vstoupit na nové trhy? Chystáte rozšíření svého sortimentu?
Investujete pravidelně do rozvoje své firmy a do vývoje svých produktů?
Automatizujete výrobu, zpracování, nebo kontrolu?

Pomůžeme vám

Zvýhodnění

Úvěr má zvýhodněnou úrokovou sazbu až 1% p.a.  Zvýhodnění je poskytováno ze zdrojů České spořitelny. Lze ho kombinovat s ostatními formami podpor z veřejných zdrojů. Například se Zvýhodněným investičním úvěrem od Evropské investiční banky (zvýhodnění až 0,3 % p.a. na část úvěru bez dotace) a zárukou InnovFin od Evropského investičního fondu poskytující záruku až do výše 50 % jistiny úvěru a tím výrazně snížit požadované zajištění.

Účel

Úvěr je určen společnostem s minimálně tříletou historií a ročním obratem 60-2 000 milionů Kč. Získáte ho na inovace výrobních procesů, investice do technologií a vývoj nových produktů, při inovacích softwaru včetně licencí.

Dotace

Úvěr na inovace můžete doplnit i podporou z veřejných zdrojů (dotace, granty). Dokonalý přehled o možnostech má naše dceřiná společnost Erste Grantika Advisory. Specialisté Vám vyhledají a doporučí vhodný dotační program a zajistí poradenství i dotační management.

Poradenství

Spolupracujeme s řadou partnerů z inovačních center, univerzit a center transferu technologií. Ve spolupráci s experty na řízení inovací a rizikového kapitálu Vám zajistíme expertní poradenství a potřebné kontakty.

Ozvěte se mi

Načítání aplikace

Kontaktujte nás přímo

Inovace je přirozená součást podnikání. Známe potřeby společností, které rostou díky inovacím. Je pro nás klíčové být přitom - jako dlouhodobý partner pro Váš rozvoj a růst.

Poskytujeme nejen zvýhodněný investiční úvěr, ale také střednědobé úvěry k překlenutí doby do příjmu dotací. Dotace pak může být bez sankcí využita jako jednorázová splátka. Nabízíme i veškeré doplňkové finanční služby. Zajišťujeme kurzová, úroková a komoditní rizika, poskytujeme bankovní záruky a různé způsoby financování obchodů.

Pro Váš komfort spolupracujeme s:

Související produkty