Úvěr COVID Plus pro velké exportéry a jejich dodavatele

Cílem tohoto podpůrného úvěrového programu je podpořit podnikání a posílit likviditu velkých exportních firem a jejich dodavatelů s více jak 250 zaměstnanci, které postihly ekonomické dopady COVID-19.

Financování je podpořeno zárukou státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) za závazky splacení úvěrové jistiny financující bance. 

Úvěr COVID Plus je vhodný pro firmu, která:

 • Zaměstnává více jak 250 lidí (platí i pro ekonomicky spjaté skupiny).
 • Je zasažena náhlým nedostatkem likvidity v souvislosti s COVID-19.
 • Nečerpá jiný nástroj veřejné podpory, který je poskytován formou záruk za úvěry na podporu zmírnění dopadů nebo subvencování úroků stejného podkladového úvěru.
 • Vývoz v roce 2019 činil minimálně 20 % z celkových tržeb společnosti (dodavatel prokazuje podíl vývozu skrze exportéra).
 • Nemá předmět podnikatelské činnosti v žádném druhu dopravy, v poskytování ubytování, v činnosti cestovních agentur nebo kanceláří, v činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří.

Na co lze úvěr COVID Plus využít

 • Financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, případně na udržení podnikání až na 3 roky.
 • Investiční úvěr na financování výdajů na inovaci či zkvalitnění výroby až na 5 let.
 • Refinancování již poskytnutých úvěrů k výše uvedeným účelům.

Parametry úvěru COVID Plus

 • Výše úvěru může činit až 25 % z celkového obratu společnosti za rok 2019.
 • Úvěr poskytneme v rozmezí od 5 milionů do 2 miliard Kč (na dlužníka nebo na ekonomicky spjatou skupinu, je-li dlužník jejím členem).
 • Úvěr je možné poskytnout do 31. 12. 2021.
 • Maximální výše záruky EGAP je 80 %.
 • Úvěr může být předčasně splacen bez poplatků a sankcí.
 • Náklady na financování budou sníženy díky záruce EGAP.

Veškerou komunikaci s EGAP vyřeší naši bankovní poradci za vás.

Více k úvěru COVID Plus vám rád poskytne váš bankovní poradce. Neváhejte se na něj obrátit a požádat o zajištění této podpory pro svou firmu.

Další informace: EGAP Průvodce zárukami pro velké firmy 

 K jednotlivým záručním programům COVID se sjednává firemní úvěr a pro jeho sjednání platí podmínky, které vyhodnocuje banka.