Úvěr se zárukou COVID III – Provoz
pro podnikatele a firmy

Tento program byl poskytován k úvěrům sjednaným do 31. 12. 2021. Pokud bude program znovu obnoven, budeme vás včas informovat na těchto webových stránkách.

V případě potřeby financování vašeho podnikání se prosím obraťte na svého bankovního poradce, který vám pomůže najít vhodné řešení.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro podnikatele a firmy do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity byly postiženy dopady koronavirové epidemie.

Kdy a jakým způsobem můžete o úvěr zažádat?

V následujících dnech bude možné žádat o úvěr:

  • Firmy s obratem do 60 mil. Kč za rok – pomocí webového formuláře, který bude umístěn na těchto stránkách.
  • Firmy s obratem více jak 60 mil. Kč za rok – kontaktujte svého bankéře.

Mezitím můžete kontaktovat svého bankéře, který s vámi projedná konkrétní typ úvěru a další podmínky. 

Jakou záruku k úvěru získáte?

  • Mám firmu do 250 zaměstnanců – získám až 90 % jistiny zaručovaného úvěru.
  • Mám firmu od 251 do 500 zaměstnanců – získám až 80 % jistiny zaručovaného úvěru.
  • Maximální výše úvěru se zárukou nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.
  • Splatnost úvěru až 5 let, platnost záruky 3 roky.

Na co můžete úvěr se zárukou využít?

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Podpora je poskytována formou ručení NRB.

Zveřejněná Výzva k programu.

Více k úvěru se zárukou Covid III vám již nyní rád poskytne váš bankovní poradce. Neváhejte se na něj obrátit a požádat o zajištění této podpory pro svou firmu.

Před podáním žádosti o firemní úvěr se zárukou COVID doporučujeme zkontrolovat podmínky k jeho získání.

O dopadech pandemie na firemní klienty a o tom, jak banka pomáhá podnikatelům a firmám lépe řídit jejich cashflow, si povídal Petr Vostrý, Engagement tribe lead pro firemní klienty v České spořitelně, s kolegy Editou Kresta Kydalovou a Lukášem Kropíkem.

Vámi zadané údaje zpracováváme jen za účelem posouzení Vašeho požadavku na poskytnutí úvěru se zárukou NRB - COVID III. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.