Úvěr se zárukou COVID II pro malé a střední firmy

Před podáním žádosti o firemní úvěr se zárukou COVID doporučujeme zkontrolovat podmínky k jeho získání.

Díky tomuto programu získají malé a střední firmy zvýhodněný úvěr se zárukou k provoznímu financování.

Výhodný úvěr lze čerpat na tři roky a jeho primárním cílem je pomoci podnikatelům s následky koronavirové epidemie.

Zdroj: ČMZRB

Pro koho je program COVID II určen

 • Jsem živnostník, malý nebo střední podnikatel (splňuji definici MSP).
 • Musel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.
 • Potřebuji profinancovat provozní výdaje, jako jsou mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod.
 • Podnikám v České republice.
 • Jsem velký podnikatel (nesplňuji definici MSP).
 • Nemusel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.
 • Potřebuji peníze na živobytí, na zaplacení splátek úvěru, leasingu nebo nakoupit nový stroj, technologii, nemovitost apod.
 • Podnikám mimo Českou republiku.

Parametry programu COVID II 

 • Záruka ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru. 
 • Výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč.
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.
 • Doba ručení až 3 roky.

Co lze z programu zafinancovat

 • Náklady na mzdy a na energie.
 • Platby za nájemné.
 • Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur.
 • Předfinancování pohledávek.
 • Pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Bližší informace najdete ve Výzvě.

V této chvíli není možné financovat projekty v Praze. Projekty v Praze budou řešeny v další fázi dle rozhodnutí ČMZRB.