Webinář o digitalizaci

1. Proč v České spořitelně podporujeme digitalizaci českých firem

2. Jak souvisí vyšší přidaná hodnota a digitální a technologická vyspělost

3. Proč digitalizovat, co je online DigiAudit,
jak jej vyplnit a jak mu rozumět.

4. Případová studie digitalizace firmy
PRESSKAN system a.s.

5. Případová studie digitalizace firmy
KASPER KOVO s.r.o. 

6. Jak digitalizaci firem financovat