Spolupráce s Evropským investičním fondem

Zdarma záruky pro inovativní záměry

  • Veškerou administrativu zajistíme
  • Záruky mohou čerpat malé a střední podniky
  • Výše záruky 50% z námi poskytnutého úvěru

Podpora inovací

Záruky Evropského investičního fondu slouží k podpoře investic do inovací malých a středních podniků. Veškerou komunikaci s EIF zajišťujeme my. A navíc získáváte úrokové zvýhodnění na poskytnutém úvěru.

Podmínky úvěru

Program je vhodný pro investiční úvěry se splatností do 7 let, výjimčeně až do 10 let. Úvěr je možné čerpat v korunách nebo eurech. Účelem úvěru musí být investice do inovativních opatření nebo výzkumu a vývoje.

Pro start-upy

Speciální program EIF umožňuje poskytovat záruky i pro nově založené podniky - pod značkou Nová krev poskytujeme tento program našim klientům. Získávají úvěrové prostředky až do výše 650 tis. Kč se zárukou 80% z poskytnutého financování.

Záruky Evropského investičního fondu jsou zdarma a umožnily realizaci již mnoha inovativních záměrů.
Bude i ten Váš jedním z úspěšných?

Načítání aplikace