Veřejný a neziskový sektor

Jsme lídrem domácího trhu v poskytování finančních služeb veřejnému sektoru.

 

Veřejný a neziskový
sektor

Jsme lídrem domácího trhu
v poskytování finančních služeb
veřejnému sektoru.

Počátkem roku 2017 se nám podařilo ve spolupráci s městem Brnem spustit vůbec první reálný e-shop na městské poplatky v České republice. Obyvatelé Brna mohou jeho prostřednictvím platit jízdné pro městskou hromadnou dopravu a od dubna také poplatky za komunální odpad. V roce 2017 jsme také nabídli obyvatelům Tábora v pilotním provozu možnost dostávat výzvy k uhrazení místních poplatků za psa či za komunální odpad elektronicky do jejich internetového bankovnictví SERVIS 24, ve kterém je mohou rovnou rychle a jednoduše zaplatit. Odezva klientů byla velmi pozitivní, proto jsme se rozhodli službu @FAKTURA 24 nabídnout i řadě dalších měst.

Úspěšně pokračoval náš inovativní projekt Chytré město, který klientům z řad měst a obcí pomáhá připravovat a financovat chytrá řešení, která usnadňují a zjednodušují život v městech a obcích. Pomáháme městům i dodavatelům posuzovat ekonomické stránky připravovaných projektů, nacházet pro ně vhodné formy financování a doplňovat je o moderní platební funkce. V rámci projektu Chytré město jsme zprostředkovali elektronické jízdné například Brnu, Ostravě, Kolínu, Berounu, Příbrami nebo Jeseníku.

V rámci projektu Chytré město jsme uspořádali ve spolupráci s Úřadem vlády a společností O2 soutěž Chytrá radnice, která měla inspirovat a ocenit zavádění moderních technologií do provozů měst a obcí. Soutěž se stala největší svého druhu v Česku, přihlášeno do ní bylo celkem 64 soutěžních projektů. 

Kam dále