Velké korporace

Tuzemské i nadnárodní korporace se skupinovým obratem nad 2 mld. Kč.

 

 

Velké korporace

Tuzemské i nadnárodní korporace
se skupinovým obratem
nad 2 mld. Kč.

Poskytujeme široké spektrum špičkových produktů korporátního bankovnictví včetně specializovaných produktů a služeb z oblasti investičního bankovnictví, abychom pokryli celou škálu potřeb našich korporátních klientů. Díky spolupráci se skupinou Erste obsluhujeme velké společnosti v zemích jejich působnosti a podporujeme je tak nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí.

Přinášíme klientům ucelená a individualizovaná řešení jejich potřeb: poskytujeme investiční, akviziční a projektové financování a dále širokou škálu platebních instrumentů. Podporujeme exportní aktivity a nabízíme poradenství v různých finančních oblastech. Jsme lídrem trhu v oblasti financování energetických projektů včetně obnovitelných zdrojů, exportního financování, akvizičního financování nebo ve využití zvýhodněných finančních prostředků ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), Evropským investičním fondem (EIF) či národními agenturami Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Nabízíme služby od standardního cash managementu až po specifické cash-poolové struktury. Řadíme se také mezi nejaktivnější banky v oblasti financování nemovitostí, realitních investic a hypotečních obchodů.

Mezi naše klienty patří velké české společnosti, nadnárodní firmy i zahraniční společnosti se vztahem k Česku. Stará se o ně tým profesionálních bankéřů působících v Praze i na Moravě. Téměř celou produktovou škálu poskytujeme v rámci České spořitelny, eventuálně ve spolupráci se skupinou Erste. Díky spolupráci s kolegy napříč celou Českou spořitelnou se nám daří uspokojovat rozmanité potřeby našich klientů a být jim relevantním finančním partnerem.

česká spořitelna korporátní bankovnictví logo

Kontakt

Velké korporace 
(s obratem nad 2 mld.) 

Budějovická 1518/13a
140 00 Praha 4

Telefon:  956 765 960
E-mail:  largecorporates@csas.cz

Kam dále