Erste Group

Vedoucí poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

 

 

Erste Group je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2,600 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Skupina Erste podporuje své klienty při dosažení jejich ambic kompletní nabídkou vynikajícího finančního poradenství, odpovědného financování a bezpečného zázemí pro jejich vklady.

Skupina Erste se opírá o silné zázemí…

  • Byla založena v roce 1819 coby první spořitelna v Rakousku.
  • Podporuje individuální klienty, malé a střední firmy i velké nadnárodní společnosti.
  • Kromě tradičních služeb pro soukromé osoby se soustředí na podporu firemních klientů při financování, investicích a v dalších oblastech.
  • Aktivní je i vůči veřejnému sektoru, neziskovým organizacím a firmám poskytujícím služby se sociálním přesahem.
  • Je lídrem v zavádění digitálních technologií na domácím trhu v Rakousku i v dalších zemích v rámci skupiny.

 

 Strategické zaměření...

Osobní bankovnictví

Hypotéky v lokálních měnách a spotřebitelské úvěry financované z lokálních deposit, nabídka spořících a penzijních produktů a správy aktiv.

 

Firemní bankovnictví

Zaměření na malé a střední firmy, lokální podniky i velké korporace. Nabídka poradenství, financování a přístupu na kapitálové trhy.

 

Korporátní trhy

Kromě lokálních trhů v rámci skupiny je Erste Group aktivní také na kapitálových trzích v Polsku, Turecku, Německu, a také na londýnském trhu.

 

Veřejný sektor

Nabídka financování vlád a municipalit.
Důraz na rozvoj infrastruktury na klíčových trzích. 

 

 

Mezibankovní obchodování

Spolupráce s ostatními bankami působícími na trzích v rámci Erste Group.

 

 

Poslání Skupiny Erste...

Poslání Skupiny Erste je dostupné pro každého, ať už je klientem Erste Group či nikoliv. Nyní je na managementu a zaměstnancích, aby tomuto poslání vdechli život, a na veřejnosti, aby posoudila, zda Skupina Erste přináší prospěch jednotlivcům a přispívá k obecnému blahu.

Zabezpečení prosperity. Zakladatelé Skupiny Erste věřili, že přístup k prosperitě je nutné umožnit každému. Prosperita a zabezpečení její dostupnosti pro všechny zůstává posláním Skupiny Erste i do budoucna.

Dostupnost, nezávislost a inovace. Lidé přirozeně touží po finanční nezávislosti. Smyslem existence Skupiny Erste je, aby finanční nezávislost zpřístupnila každému, a aby v ní pracovali ti nejlepší spořitelní bankéři na světě – s nejlepšími znalostmi a se srdcem na pravém místě.

Ziskovost. Být nejlepší znamená být ziskový. Zisk ovšem nikdy není nadřazen nad zájmy klientů. Vztahy s klienty jsou postaveny na důvěře a žádný obchod nestojí za to, aby tato důvěra byla ohrožena.

Finanční gramotnost. Jedním z úhlavních nepřátel prosperity je finanční negramotnost. Skupina Erste dělá, co je v jejích silách, aby šířila znalosti ze světa financí. 

Lidé na prvním místě. Každý, kdo pracuje jako bankéř ve spořitelnictví, poskytuje službu lidem. Tento postoj je základní hodnotou všech zaměstnanců Skupiny Erste.

Ve službách občanské společnosti. V regionu patří Skupina Erste nejen k největším zaměstnavatelům, ale je také institucí, která ovlivňuje jeho prosperitu, budoucnost a zejména způsob podnikání v regionu. Chování Skupiny Erste by tak mělo mít pozitivní dopad na zdejší podnikatelské aktivity.

Transparentnost, stabilita, jednoduchost. Spořitelnictví by mělo být vzorem transparentnosti, stability a jednoduchosti pro celý finanční sektor.

Třetí otázka. Ziskovost a jednání v souladu se zákonem jsou základní předpoklady každého podnikání. Před každým rozhodnutím jsou proto kladeny dvě otázky: „Přinese to zisk?“ a „Je to legální?“ Ale nejde jen o to, dělat věci správně. Skupina Erste chce dělat správné věci. Proto před každým rozhodnutím pokládá ještě jednu otázku: „Je tohle ta správná věc?“

 

Kam dále