Změny obchodních podmínek pro firemní kreditní a charge karty  1. 6. 2024

Podrobné informace o všech změnách najdete v těchto dokumentech.