První nastavení BUSINESS 24

Při prvním přihlášení vás BUSINESS 24 provede průvodcem nastavení. Průvodce je také možné spustit v sekci Nastavení. Nastavení mohou provádět pouze zmocněné osoby přihlášené pomocí klientského certifikátu.

1) Účty

Přidání účtů

Primární (hlavní) účet se zobrazí v aplikaci automaticky, každý další účet je zapotřebí přidat manuálně v této sekci (Nastavení / Nastavení účtů / Přidání účtu).

Limity na účtech

Přidaný účet má bankou přednastavený limit ve výši 100 milionů Kč denně. Tento limit si zde můžete snížit nebo zvýšit, přičemž maximální hodnota limitu účtu je 10 miliard Kč.

2) Práva uživatelů

Připodepisování 

Pravidla pro připodepisování se nastavují u každého účtu zvlášť. Po kliknutí na na číslo účtu se nastavuje limit připodepsání a zadává se počet osob, které musí transakci připodepsat, aby mohla být odeslána.

Přístup uživatelů ke službám

Přístup vyšší metodou zabezpečení lze vybranému uživateli nastavit kliknutím na jeho jméno. 

Práva uživatelů k účtům

Uživatelům – disponentům je možné nastavit následující práva (nebo jejich kombinaci):

  • Právo aktivních transakcí (A) – disponent může zadávat a odesílat platby z daného účtu.
  • Právo pasivních transakcí (P) – disponent má přístup k informacím vztahujícím se k danému účtu (například stav účtu). 
  • Právo společného připodepisování transakcí (S) – disponent může připodepisovat (autorizovat) transakce, jež překročily limit připodepisování a jsou uloženy v úložišti transakcí k připodepsání. Každý přípodpis tohoto disponenta zvyšuje aktuální počet přípodpisů o jeden.
  • Právo samostatného připodepisování transakcí (E) – disponent může připodepisovat (autorizovat) transakce, které překročily limit připodepisování a jsou uloženy v úložišti transakcí k připodepsání. Jeden přípodpis tohoto disponenta nahrazuje všechny chybějící přípodpisy a transakce je následně odeslána ke zpracování. 
  • Právo zadávání transakcí do úložiště transakcí k připodepsání (T) – disponent má právo pouze zadávat transakce, které jsou odesílány do úložiště transakcí k připodepsání, kde čekají na autorizaci disponentem E nebo potřebným počtem disponentů S. 
  • Právo správy platebních karet (K) – disponent může provádět operace na kartách (pro aktivní transakce musí mít současně i právo A k běžnému účtu.

Práva uživatelů k činnostem

Podobně jako k účtům můžete uživatelům nastavit různé typy práv k činnostem pro možnost obsluhovat Bankovní záruky, Úvěry, Elektronickou zástavu pohledávek, Dokumentární obchody aj. 

Tato práva k činnostem nastavíte uživatelům v záložce Nastavení, menu Nastavení uživatelů a dále Nastavení práv uživatelů. Zobrazí se přehled účtů a činností. Kliknutím na název činnosti se zobrazí obrazovka Nastavení oprávnění, na které lze nastavit kritéria pro společné jednání pro danou činnost a zobrazeným uživatelům lze přiřadit konkrétní typy oprávnění k obsluze dané činnosti.

Sponzorované osoby

Výběr sponzorovaných skupin poplatků pro jednotlivé uživatele.

3) Výpisy

Datové a elektronické výpisy

Datové výpisy slouží pro export do účetního programu.

Elektronické výpisy jsou oficiálním výpisem z banky s elektronickým podpisem (nahrazují papírové poštovní výpisy).