Zdravotnická technika: jak je Česko vybavené ve srovnání s jinými zeměmi EU?

13. května 2021

2 minuty

Jak dobře je Česká republika vybavená zdravotnickou technikou, jak roste podíl „starých“ přístrojů a jaké jsou možnosti financování zdravotnického vybavení? To vše a další zajímavé informace se dozvíte v reportu našich analytiků.

Za zdravotnickou techniku se považuje nástroj, přístroj, zařízení, materiál, ale i nutné programové vybavení určené výrobcem k použití pro diagnostické nebo léčebné účely. Podle posledních dostupných údajů ministerstva zdravotnictví a ÚZIS počty přístrojového vybavení v České republice stoupají. V letech 2010–2019 šlo o nárůst ve výši 25 % (z 24 tisíc na 32 tisíc), přičemž nejvíce se zvyšoval počet zubních rentgenů a ultrazvuků.

Současně s nárůstem vybavenosti se však prodlužuje i doba, po kterou je zdravotnická technika využívána, což je patrné na zvyšování podílu přístrojů starých více než 8 let. Těch bylo v roce 2019 bezmála 42 %, oproti tomu například v roce 2011 to bylo necelých 33 %.

Ve vybavenosti zdravotnickou technikou existují v České republice velké regionální rozdíly. Dobrou dostupností přístrojového vybavení se nepřekvapivě vyznačuje především hlavní město, dále je to například Olomoucký nebo Královéhradecký kraj. Velkou roli v tomto ohledu hraje spádovost oblasti. Ta snižuje vybavenost hlavně Středočeskému kraji, jehož obyvatelé často využívají pražská zdravotnická zařízení.

A jak je na tom Česká republika v porovnání s ostatními členskými státy EU, pokud jde o vybavenost nemocnic a dalších zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou? Řadí se spíše na konec žebříčku. V případě CT skenerů připadá v ČR na 100 tisíc obyvatel 1,5 CT skeneru, zatímco v Dánsku, které je v tomto ohledu premiantem, jsou to téměř čtyři skenery (údaje jsou z roku 2018). V případě vybaveností mamografickými zařízeními patří ČR jedna z posledních pozic v rámci celé EU. V nemocnicích je na 100 tisíc obyvatel celkem 0,6 těchto zařízení. Na prvním místě je Kypr, který počtem více než 5 mamografických zařízení v nemocnicích na 100 tisíc obyvatel jednoznačně převyšuje všechny ostatní státy Unie.

Naopak poměrně dobře si Česko stojí, pokud jde o vybavenost zařízeními pro terapii ozařováním – najdeme jej v první polovině žebříčku. Počet těchto zařízení v českých nemocnicích činí 0,7 na 100 tisíc obyvatel. (Na předních místech jsou v této kategorii Dánsko a Francie.) ČR je také dobře vybavená nemocničními lůžky, zde se dokonce řadí na jednu z předních pozic v EU. Na 100 tisíc obyvatel disponuje 722 lůžky. Nejvíce lůžek v přepočtu na obyvatele má Německo, a to 800.

Zdravotnických zařízení se v ČR nachází více než 32 tisíc. Počet nemocnic v roce 2018 činil 194, samostatných ambulantních zařízení pak 27,7 tisíc. Zubních ordinací je v ČR necelých 5,7 tisíc. Zdravotnickou techniku jim dodávají české firmy i zahraniční společnosti, které mají v ČR své zastoupení. Největším dodavatelem je firma ROCHE s obratem téměř pět miliard korun. Z českých výrobců zdravotnické techniky je na prvním místě společnost LINET, která vyrábí zdravotnická lůžka a jejíž obrat činí téměř čtyři miliardy.

Mezi aktuální i budoucí způsoby financování zdravotnické techniky patří vedle příjmů ze zdravotního pojištění a plateb od samoplátců také dotace od zřizovatelů, národní dotace, Národní rozvojový fond, strukturální fondy EU, koncesní PPP projekty (partnerství veřejného a soukromého sektoru) – a samozřejmě i financování na úvěr, finanční leasing a operativní leasing.

Pro podrobnější přehled o situaci v oblasti zdravotnické techniky v ČR včetně přehledu možností jejího financování nám můžete napsat. Rádi vám celou analýzu zašleme.

Mohlo by vás dále zajímat

Jak se bude vyvíjet ekonomika v ČR a ve světě v nejbližších dvou letech?

EU chce zvýšit podíl ekologické produkce hlavně povzbuzením poptávky

Na střechy vysadíme stromy vysoké až osm metrů, říká Martin Matras o plánovaném sídle České spořitelny