Velká analýza teplárenství v Česku

 

Teplárenství v ČR zažilo během posledních tří desetiletí nebývalý technologický pokrok. Avšak nová legislativa nutí celý sektor do dalších inovací, které mají snížit dopady teplárenství na životní prostředí. Vedle těchto regulací se obor potýká s tlakem na snižování spotřeby tepla či s rostoucím zdaněním.

Systém dálkového zásobování teplem, páteř českého teplárenství, vznikala především ve druhé polovině minulého století, v souvislosti s rozsáhlou bytovou výstavbou. Tento systém dnes dodává teplo do 40 % veškerých českých domácností a 70 % bytů v bytových domech. Celkově jde o 1,6 milionu domácností.

Samotný prodej tepla u nás dlouhodobě klesá. Je to dáno nižší poptávkou po teple jak z průmyslu (klesá význam těžkého průmyslu, firmy investují do energetických úspor), tak i domácností (zateplování domů). Prodej snižují i regulace, které mají zmírnit dopady na životní prostředí. Naposledy to bylo usnesení Evropské komise o zpřísnění emisních limitů pro velká spalovací zařízení.

Tlak na inovace je obrovský

Nejspolehlivější cestou k ekonomickému zdraví českého teplárenství je další inovační vlna, jež povede ke snižování nákladů. Souvisí s vyšší mírou využívání místních obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Avšak biomasa, bioplyn a skládkový plyn, solární zdroje a odpadové průmyslové teplo jsou dnes v dodávkách tepla zastoupeny pouhými 10 %, zatímco uhlí 60 % a zemní plyn 30 %.

Inovace přinášejí do systému vyspělé technologie, jako je například kogenerační motor. Nejenže vykazují vysokou účinnost, ale navíc produkují současně teplo a elektrickou energii, což dává teplárenství novou perspektivu. Jednou z ekonomických vstupenek k pořízení podobných vyspělých technologií jsou povolenky na výrobu elektřiny.

České teplárenství musí vyhovět novým požadavkům Energetické unie EU, které usilují o dekarbonizaci, vytvářejí tlak na energetickou účinnost i bezpečnost, řídí vnitřní trh s elektřinou a podporují vědu, inovace a konkurenceschopnost. Podrobný rozbor celého sektoru, včetně přehledných grafů najdete ve velké analýze Teplárenství v ČR, která je volně ke stažení ZDE

 

Mohlo by vás ještě zajímat

Revoluce v odpadovém hospodářství se blíží. Buďte připraveni

Stres v práci: Taky nevíte, jak se vyrovnat s neúspěchem?