Tři signály, že jsou vaši zaměstnanci pod tlakem,
i když pracují z domova

8. června 2020

Kvůli koronavirové krizi začalo víc lidí než kdy jindy pracovat na dálku. Až 88 % zaměstnanců vnímá pozitivně flexibilitu, kterou jim nový režim přinesl, přesto se až polovina z nich může cítit vyčerpaná. Vyplývá to z průzkumu americké softwarové společnosti Emplify, která zkoumá produktivitu zaměstnanců. I když pracujete na dálku, můžete být ve stresu. Podle čeho poznáte, že se váš tým cítí pod tlakem? A jak nepříjemným pocitům můžete předejít?

I práce na dálku způsobuje syndrom vyhoření

Situace kolem koronaviru přispěla k tomu, že se pracovat na dálku začalo i tam, kde to dříve nepřicházelo v úvahu. Ukazuje se, že některým lidem home office vyhovuje – zmínilo to například 65 % dotazovaných v průzkumu pracovního portálu FlexJobs z roku 2018. Práce na dálku však není pro každého, a tak by vedoucí týmů měli být připraveni i na problémy, které mohou u některých zaměstnanců nastat. Nemusí hned vyhořet, ale třeba se kvůli přetížení rozhodnou z týmu odejít.

Příčiny jsou různé. Zaměstnanci si například začínají připadat osamoceně. Někteří můžou mít pocit, že když netráví celý den v kanceláři pod dohledem nadřízeného, musí hodiny strávené svou prací více dokazovat. Při práci na dálku navíc často dochází k její extenzifikaci – trávíme jí více času, než kdybychom své úkoly plnili v kanceláři. Stírají se také hranice mezi prací a osobním životem. Člověk tak snadno získá pocit, že pracuje vlastně pořád.

Proč zaměstnance ohrožuje syndrom vyhoření, i když pracují z domova?

  • Nevhodný time management
  • Špatný work-life balance
  • Přetížení v rodině
  • Ztráta motivace
  • Absence týmu
  • Úkost z krizové situace
  • Nevyhovující prostředí

Čemu nejvíce čelí zaměstnanci pracující na dálku?

82 % zaměstnanců pociťuje syndrom vyhoření.

52 % pracuje více hodin než v kanceláři.

40 % má potřebu svou práci více prokazovat.

Zdroj: Průzkum americké IT společnosti Digital Ocean (2019)

Žena se zavřenýma očima sedící u stolu s notebookem

Signály, že se vaši zaměstnanci cítí pod tlakem

Když na zaměstnance přichází syndrom vyhoření, při osobní komunikaci to snadno odhalíte. Častá absence, snížená sociální interakce s ostatními kolegy a nezájem o svou práci – to patří mezi některé z příznaků syndromu vyhoření. Jak ale rozpoznat, že ohrožuje někoho, s kým nejsme denně v osobním kontaktu?

1.  Klesající výkon

Pracovní výsledky lze poměrně snadno posoudit a porovnat. Zapomíná váš zaměstnanec na termíny? Neodevzdává svou práci v takové kvalitě, jaká u něj bývala zvykem? Nemusí se jednat o velké přešlapy – i malé chyby můžou značit začínající problém.

2. Negativní přístup

Strohé chování může vypozorovat vnímavý člověk během komunikace, a to i v online prostředí. Soustředí se váš zaměstnanec během videohovorů, nebo spíše lítá myšlenkami jinde? Vidí hned ve všem hrozby a rizika? Tvrdí, že tento úkol nezvládne? Právě negativní přístup a nesoustředěnost patří mezi znamení, že něco neběží tak, jak by mělo.

3. Zpětná vazba od ostatních

Všímají si také ostatní členové týmu, že se někdo potýká s problémy? „Tyto signály dokážou registrovat i kolegové. Proto by měla být v týmu vybudována atmosféra bezpečného prostředí, kde jsou lidé zvyklí dávat si vzájemně zpětnou vazbu,“ vysvětluje firemní psycholožka Kateřina Valuchová. Podle ní by měl manažer na pravidelných schůzkách také řešit, jak tým celkově pracuje – kdo zvládá dělat práci navíc a kdo naopak potřebuje více podpory. 

Jak předejít tomu, aby váš tým vyhořel

Nepodceňujte pravidelnou komunikaci

Syndrom vyhoření ohrožuje všeobecně ty, kteří mají nekomunikující lídry. K nedorozumění dochází často i při osobní komunikaci. A co teprve, když přijde na tu elektronickou. Při komunikaci se zaměstnancem, který pracuje vzdáleně, proto zvolte spíše formu videohovoru. Přeci jen i nonverbální projev ke komunikaci patří a leccos napoví. Navíc pokud se zaměstnanec necítí dobře, snadněji rozeznáte, že něco není v pořádku. Častá komunikace také pomáhá předejít tomu, aby se zaměstnanci začali cítit osamoceně.

„Také u videohovorů záleží na jejich formě. Spojíte se s podřízeným, necháte ho sdělit novinky o práci a hned hovor ukončíte? Zkuste to jinak. Vedoucí týmu by měl umět pochválit, podpořit a ptát se, jak se jeho zaměstnancům daří,“ doporučuje Kateřina Valuchová, která pracuje jako firemní psycholožka.

Stanovte pravidla a nezapomínejte na vyváženost

Flexibilita v práci je skvělá, ale nemělo by se zapomínat na hranici mezi prací a osobním životem. Domluvte se se zaměstnanci na pravidlech a pracovní době. Obojí dodržujte, respektujte pracovní kalendáře každého člena týmu a sami jděte příkladem. Na telefonáty v pozdních hodinách a noční e-maily přistupte až v opravdu nezbytných situacích.

Sledujte výsledky práce, ne počet odpracovaných hodin

Zaměstnanec by se neměl cítit pod tlakem a mít pocit, že svou práci musí dokazovat. Důležité je proto dát zaměstnancům pocit důvěry, ocenit je a zaměřit se na hodnocení skutečných výsledků práce. Právě teď je čas dát na radu amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye – nejlepší způsob, jak zjistit, zda někomu můžete důvěřovat, je začít mu důvěřovat.

Muž přemýšlí u svého notebooku

Zvykejme si na práci na dálku, možná bude mnohem častější

Výzkumy předpokládají, že na dálku bude pracovat stále více firem – už proto, že díky tomu mohou ušetřit na provozních nákladech. Nebudou zkrátka potřebovat tak velké kanceláře, protože větší část týmu bude pracovat odjinud. Podle průzkumu konzultantské společnosti Global Workplace Analytics by mohly firmy ušetřit ročně až 11 tisíc dolarů za osobu (v přepočtu okolo 275 tisíc korun), pokud zaměstnancům umožní pracovat z domova.

Zkušenosti samotných firem s prací na home office během koronavirové pandemie se samozřejmě liší. Ne každý podnik práci na dálku umožňuje – například v oblasti výroby je fyzická přítomnost zaměstnanců nezbytná. Přesto by společnosti měly být na podobné situace připravené a vedoucí týmů by si co nejdříve měli správně nastavit správnou formu spolupráce se svými podřízenými. Lidský faktor je totiž nevyzpytatelný, stejně jako krize. Proto je důležité znát svůj tým a jeho motivaci. A hlavně – umět ho podpořit a naslouchat mu.

Článek vznikl ve spolupráci s Kateřinou Valuchovou, která pracuje jako firemní psycholožka.

Ikona rozsvícené žárovky

Tip na knihu:

 

Práce na dálku

JASON FRIED a DAVID HEINEMEIER HANSSON

Zajímají vás další informace, jak efektivně řídit svůj tým? Přečtěte si o zkušenostech zakladatelů softwarové firmy Basecamp a tvůrců webového nástroje na řízení projektů.

Mohlo by vás ještě zajímat