Spotřeba elektřiny stoupá
Česko je však energeticky stále úspornější

25. 5. 2018

V dnešním Ranním restartu se analytik Michal Skořepa podívá na ne zcela skvělé nálady českých firem i mírný optimismus Evropské centrální banky. Bude se zabývat i otázkou úspor energií.

České firmy mírně klesly na mysli

Indikátor ekonomické důvěry, který počítá ČSÚ, se v květnu ocitl na úrovni 99,2 %, tedy nejníže za poslední půlrok (ale pořád je výše než před rokem).

V pozadí je pokles nálady ve firmách meziměsíčně o 1,4 bodu. Naproti tomu spotřebitelům (kteří však mají v celkovém indexu výrazně menší váhu) se nálada zvýšila o 1,3 bodu. Průmyslové firmy vidí problém hlavně ve výhledu tempa růstu své činnosti pro příštích několik měsíců.

Bližší komentář respondenti nedávají, takže se můžeme pouze dohadovat, proč se nálada ve firmách zhoršila. Může jít například o dopad přetrvávajících potíží s hledáním pracovníků nebo o odraz obav z rostoucích cel na dovoz do USA (který by se českých exportérů mohl dotknout jak přímo, tak hlavně nepřímo zejména přes vývozy z Německa coby naší významné „vývozní agentury“).

Koneckonců právě včera bylo oznámeno, že prezident Trump dal za úkol ministrovi obchodu Rossovi, aby „zvážil šetření,“ zda dovozy neohrožují národní bezpečnost, tj. například nesnižují schopnost amerických automobilek provádět výzkum a vývoj v oblasti pokročilých technologií.

Česko je energeticky stále úspornější

Energetický regulační úřad včera oznámil, že spotřeba elektrické energie v ČR (téměř 74 TWh) v roce 2017 je nejvyšší hodnotou přinejmenším od roku 1981, od kdy má ERÚ k dispozici údaje. Tato zpráva může budit dojem, že česká ekonomika je energeticky stále náročnější a že veškeré volání po vyšší úspornosti přichází vniveč.

Proto je dobré si vzít na pomoc statistiky Mezinárodní energetické agentury (IEA), ze kterých (graf níže) plyne, že opak je pravdou: celková (tedy ne jen elektřiny se týkající) energetická náročnost českého HDP dlouhodobě klesá (skutečně dlouhodobě, tedy už od raných 70. let minulého století – viz nejtmavší čára v grafu).

Jak graf ukazuje, naše energetická náročnost se pomalu blíží evropskému průměru, který sice klesá také, ale pomaleji. Poslední, v grafu neuvedený údaj za rok 2016 říká, že trend poklesu v ČR pokračoval na úroveň 0,13.

A pokud přijmeme spekulativní tezi, že české HDP je (i po přepočtu dle PPP) z různých důvodů oproti HDP ve větších a bohatších členských zemích IEA podhodnoceno, zjistíme, že jsme průměru IEA ve skutečnosti ještě blíže.

ECB nadále optimistická

Ve včera zveřejněném záznamu z jednání Rady guvernérů ECB z konce dubna se přiznává, že informace z poslední doby přinesly z pohledu růstu eurozóny v nejbližší budoucnosti převážně nepříjemná překvapení (po několika čtvrtletích překvapivě silnějšího růstu).

Podle mínění guvernérů je však s dostupnými daty v souladu zároveň expanze napříč sektory („solid and broad-based expansion across sectors and countries“). Podporu přitom poskytují příznivé podmínky financování (čti: Úrokové sazby), dobře se vyvíjející trh práce a pokračující růst příjmů a zisků.

To, co ECB zajímá nejvíc, tedy inflační tlaky uvnitř ekonomiky, však zatím nevykazuje „přesvědčivé známky trvalejšího rostoucího trendu.“ Dobrou zprávou na konec ale je, že aspoň „nedávný vývoj mezd signalizuje mírný trend směrem vzhůru“.

Autor: Michal Skořepa, analytik ČS