Škola 4.0 – Studium za čtvrté průmyslové revoluce

 

Jak bude vypadat školství v blízké budoucnosti? Jaké schopnosti budou nutné k úspěchu na trhu práce v éře automatizace? Budeme studovat celý život? Přestane se vyučovat matematika, jak ji známe? Zanikne učitelská profese?

„Když budete chtít získat v budoucnu práci, budete se muset co možná nejméně podobat stroji: Být kreativní, umět kriticky uvažovat a mít společenské dovednosti. Tak proč se dnes děti učí chovat jako stroje?“ ptal se před časem ve svém sloupku v deníku The Guardian významný britský intelektuál George Monbiot.

To, co budou děti opravdu potřebovat, aby jednou uspěly, tedy kreativitu, přirozenou zvídavost a umění spolupracovat, podle Monbiota dnešní školství buďto moc nerozvíjí, nebo rovnou dusí. A trestá každého žáka, který nezapadá do vyžadovaných stereotypů myšlení a naturelu.

Světoznámý hlasatel inovací ve školství Graham-Brown Martin ve své knize Learning {Re}imagined tvrdí, že podoba dnešních škol vychází z potřeb devatenáctého století, doby budování prvních továren, které potřebovaly disciplinované, konformní dělníky, ochotné poslušně provádět stále stejné úkony a plnit normy. Kreativitu, individualitu a kritické myšlení po nich nikdo nechtěl, naopak byly na obtíž.

„Jenže dnes už dělníky tolik nepotřebujeme,“ říká Graham-Brown Martin. Z takového prohlášení se musí mnohým ředitelům firem, kterým dnes dělníci zoufale chybí, otevírat nůž v kapse. Graham-Brown Martin však ví, kam směřuje vývoj technologií i celého průmyslu – k nahrazení většiny dělnických profesí (a řady jiných zaměstnání) stroji. A správně předpokládá, že se velmi brzy můžeme ocitnout v situaci, kdy bude ředitelům firem zoufale chybět úplně jiný typ pracovníků, lidí schopných uspět v době chytrých strojů, zatímco školy budou chrlit absolventy, kteří se léta připravovali na práci ve světě, jenž mezitím zanikl. To by se mohlo stát zásadním ekonomickým, ale i celospolečenským problémem.

Čímž se vracíme k větě, kterou začínal ten sloupek pana Monbiota v deníku Guardian: „Když budete chtít získat v budoucnu práci, budete se muset co možná nejméně podobat stroji.“

Školní lavice se židličkami

Jak přeškolit školství

Že dnešní školství vězí v devatenáctém století, že hubí kreativitu a individualitu, nutí k poslušnému „šprtání“ a učí uspět spíš v písemkách než na moderním trhu práce, tvrdí řada odborníků, včetně světově uznávané kapacity v oboru, sira Kennetha Robinsona. Ale hlavně si to myslí lidé, kteří se zabývají rozvojem technologií a budoucností na trhu práce. Jako třeba Ido Yerushalmi, generální ředitel americké společnosti Intelitek, která se věnuje vzdělávání v oblastech AI, robotiky a jiných vyspělých technologií, spolupracuje s předními univerzitami a vyvíjí i učební programy pro žáky základních a středních škol, které jim mají pomoci najít si uplatnění v rychle se měnícím světě. Metody Inteliteku se používají v 50 zemích.

„V posledních 250 letech jsme zažili čtyři industriální revoluce. Tyto revoluce naprosto změnily průmyslový svět, ale i podstatu pracovní síly a způsob našeho života. V oblasti vzdělání ovšem změny tak rychle neprobíhají,“ konstatuje Yerushalmi.

V jeho firmě proto vypracovali ucelenou koncepci nového školství, které by drželo krok s vývojem Průmyslu 4.0. Nazvali ji jednoduše Education 4.0.

Studium je podle této koncepce ušité na míru každému jednotlivému žákovi. Vychází z jeho zájmů, talentu a silných stránek, počítá se s tím, že každý student je jiný. Úlohou školy je proto pomáhat každému z žáků najít obor, který se pro něj nejlépe hodí, a v tom oboru mu pomoci vyniknout. Úplně se ruší tradiční přístup, kdy se všichni studenti učí tu samou věc současně, a navíc ještě stejným tempem.

Ustupuje se od klasických písemek a ústních zkoušek a místo nich se podporuje takzvané formativní hodnocení studentů, které každému žákovi pomáhá poznat jeho silné a slabší stránky, ty první rozvíjet a s těmi druhými pracovat. Škola si neplete vzdělávání s pouhým předáváním znalostí.

Z učitelů se proto stávají spíše rádcové a mentoři. V této roli je nemohou nikdy nahradit stroje. Na vzdělávací koncepci Inteliteku je dobře vidět, že čtvrtá průmyslová revoluce určuje podobu budoucího školství dvěma způsoby.

1. Nové technologie mění celá průmyslová odvětví i náš životní styl, což se odráží na trhu práce, kde bude poptávka po jiných schopnostech a odbornostech než dosud.

2. Nové technologie mění způsob samotného učení. Například zrušit klasický přístup, kdy se plná třída studentů učí najednou třeba trojčlenku, a místo toho se věnovat každému žákovi zvlášť. S někým strávit nad trojčlenkou jen chvilku, protože si ji osvojí rychle, s jiným, pomalejším žákem, ji cvičit déle, by bylo ve třídě s jedním učitelem a tabulí zcela nereálné. Dá se to však zvládnout, když každý žák dostane tablet s e-learningovými programy, kde ho do základů matematiky zasvěcuje chytrý software, který se přizpůsobuje žákovu tempu a umí poznat, v čem je žák silnější a v čem slabší.

Kolegové diskutují nad dokumenty u velkého pracovního stolu

Vaše šestá kariéra

Peter Fisk, profesor prestižní IE Business School a poradce řady nejvýznamnějších světových firem, od Coca-Coly přes Vodafone až po Virgin, připomíná, že vedle nastupujících chytrých technologií hraje zásadní roli v přístupu k práci i ke vzdělání také délka běžného lidského života, která dnes pomalu šplhá směrem k devadesátce a půjde dál. Je jasné, že většinu tohoto dlouhého života budeme studovat a pracovat.

„Většina lidí si za život projde nejméně 6 různými kariérami, které budou vyžadovat zásadní přeškolení,“ předpovídá Fisk, který definoval 9 klíčových trendů vývoje školství na cestě do Světa 4.0. Tady jsou:

Rozmanitost místa a času
Díky novým e-learningovým technologiím si bude moci každý student vybrat, kdy a kde se chce učit, a zvolit si tempo svého studia. S tím souvisí následující bod.

Personalizované učení
Žáci, kterým půjde studium nějaké látky rychleji, nebudou čekat na ostatní. Mohou pokračovat rychleji v učebním plánu a dostávat náročnější úkoly. Výuka se pružně přizpůsobí i těm, kterým něco půjde pomaleji. I ti pomalejší budou pozitivně povzbuzování, aby kvůli tomu, že jim nějaká konkrétní věc nejde, neztratili důvěru ve své akademické schopnosti, jak tomu dnes často bývá.

Svobodný výběr
Ačkoli výuka každého předmětu směřuje ke stejnému cíli, studenti si budou moci sami zvolit cestu, která je tam dovede. Budou mít na výběr z množství různých učebních pomůcek, učebních technik a programů.

Zaměření na konkrétní projekty
V éře rychlých změn profesí a oborů se výuka více zaměří na konkrétní pracovní projekty. Studenti se budou muset naučit rychle uplatnit své schopnosti při různorodých situacích.

Interpretace dat
Matematika se sice považuje za jeden ze tří pilířů gramotnosti, je však jasné, že „manuální“ část této gramotnosti bude brzy nepotřebná. Výpočty a analýzy dat za nás přeberou stroje. O to důležitější bude schopnost člověka tato data a čísla generovaná počítačem interpretovat – ta se stane novým aspektem matematické gramotnosti.

Zkušenosti z praxe
Protože technologie člověka v určitých oblastech nahradí, učební plán se zaměří víc na schopnosti, které vyžadují čistě lidské znalosti a přímou mezilidskou interakci. Přidá se důraz na zkušenosti „z terénu“, na různé stáže a podobně.

Systém testů se úplně změní
Dnešní písemky a ústní zkoušení většinou jen nutí studenty, aby se narychlo „nadrtili“ požadovanou látku a den po zkoušce ji zapomněli. Chytré vzdělávání budoucnosti bude měřit pokrok studentů na každém kroku.

Být pánem svého učebního plánu
Studenti se budou stále více podílet na budování svých učebních plánů. Jen tak se podaří udržet studium na úrovni, kdy bude držet krok s dobou a bude užitečné.

Poroste význam mentorství
Během příštích 20 let získají studenti ve svém učení takovou míru nezávislosti, že budou nutně potřebovat učitele jako rádce, který je bude provázet džunglí možností a mořem informací.

O nových trendech v moderním vzdělávání a také o špičkových technologiích, které nám ve studiu pomohou, jste se mohli seznámit 6. a 7. září 2018 na akci Future School, která proběhla v rámci festivalu nových technologií Future Port Prague 2018. To nejzajímavější, co se na Future School objevilo, jsme vám shrnuli do krátkého videa.

Mohlo by vás ještě zajímat