Plán EU pro oběhové hospodářství: Od snazší opravy výrobku po pitnou vodu na veřejnosti

 

Postbrexitové vyjednávání, nový plán EU pro cirkulární ekonomiku a co lze očekávat od JTF neboli Fondu pro spravedlivou transformaci, který má v „uhelných“ regionech EU zmírnit dopady ekologické transformace. Podrobnější pohled na tato témata a další informace o dění v Unii vám přináší Měsíčník aktualit z EU.

Británie po brexitu usiluje o podobné podmínky pro přístup na unijní trh, jaký má Kanada. Obchodní smlouva mezi EU a Kanadou přitom odstranila 98 % cel. Zatímco však EU jde o rovné podmínky pro konkurenci na obou stranách a o přístup rybářů z EU do britských vod, premiér Boris Johnson oba tyto požadavky tvrdě odmítá. Na konci přechodového období tak ostrovní zemi hrozí, že bude v podobné situaci, jako kdyby z EU odešla bez dohody.  

Nový plán EU pro cirkulární ekonomiku má jako jeden z hlavních cílů snížení množství komunálního odpadu a počítá např. se zavedením „práva na opravu“. Další iniciativy zahrnují mimo jiné nový předpis o obalových odpadech včetně základních požadavků na balení, požadavek ekologického designu IT produktů či „celounijní systém odměňování za vracení nebo přeprodej starých mobilních telefonů“.

Evropský parlament podpořil Zelenou dohodu pro Evropu, jádro ale odmítá. Klimatický plán Evropské komise, jenž by měl přispět k docílení klimatické neutrality do roku 1950, podpořili poslanci poměrem hlasů 482 ku 136. Dva pozměňovací návrhy, které chtěly do textu včlenit poznámku o roli jaderné energetiky v národních energetických mixech či v dosahování klimatických cílů, poslanci zamítli.

Evropská komise představila svůj pracovní program na rok 2020. Jeho hnacím motorem je ekologická a digitální transformace evropské ekonomiky a společnosti. Kateřina Myslivcová ze Zastoupení Evropské komise v České republice přibližuje šest oblastí, na které se letos Evropská komise zaměří. Spadá do nich celkem 43 iniciativ, o nichž Komise hodlá diskutovat s Evropským parlamentem, členskými státy a ostatními partnery a následně je implementovat.

Fond pro spravedlivou transformaci pomůže regionům závislým na průmyslových aktivitách s vysokými emisemi skleníkových plynů zmírnit pokles ekonomického výkonu a zaměstnanosti. Právě to v dotčených regionech totiž nastane, pokud má být naplněn závazek dosažení uhlíkové neutrality EU do roku 2050. Podrobnější popis toho, co Fond pro spravedlivou transformaci představuje a jaký je obsah jeho podpory, přibližuje v rámci hlavního tématu nového vydání Měsíčníku aktualit z EU ekonom Petr Zahradník. 

Podrobnosti k těmto i dalším zprávám se dozvíte v Měsíčníku aktualit z EU, který je volně ke stažení ZDE.

Mohlo by vás ještě zajímat