Evropské fondy v boji s koronavirem

 

Munice EU pro boj s koronavirem, Evropská komise chce znát názor veřejnosti na míru snižování skleníkových plynů a komunální odpad v ČR stále běžně putuje na skládky. Nejen tato témata, ale i množství dalších zpráv a zajímavostí vám přináší dubnový Měsíčník aktualit z EU od analytiků České spořitelny.

Jak pomáhá EU snižovat následky koronavirové pandemie? Z politiky soudržnosti bylo vyčleněno 37 miliard eur, ze kterých členské země budou moci zpětně pokrývat náklady, jež jim v souvislosti s pandemií vznikly. Jde především o pomoc pro oblast zdravotnictví či pro odvětví, která jsou krizí silně zasažena. Částka, kterou by měla z této sumy získat ČR, činí téměř 1,2 miliardy eur. Další balík peněz, tentokrát ve výši 75 milionů eur, uvolnila Evropská komise na přepravu svých občanů ze zemí mimo EU a také na nákup ochranných prostředků a lékařského vybavení.  

Ve své Investiční iniciativě pro reakci na koronavirus (CRII) dále Evropská komise například členským zemím umožnila ponechat si nevyužité prostředky na předfinancování pro rok 2019 a zároveň se postarala o rychlejší předfinancování pro rok 2020. Prostřednictvím Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání zase EU podporuje distanční vzdělávání, a vznikly tak tisíce online výukových a studijních materiálů. Díky evropským fondům se také na univerzitách vytvořily laboratoře a výzkumná centra, které nyní pomáhají bojovat proti koronaviru. Jde například o výrobu roušek s nanovlákny na Technické univerzitě v Liberci či vývoj a výrobu 3D respirátorů na ČVUT. O řadě dalších opatření píše v rubrice „Drobnohled“ Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Navzdory aktuální pandemii Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ohledně budoucí podoby své klimatické politiky. Do 23. června se občané a zájmové skupiny mohou vyjádřit k tomu, o kolik procent by měla EU do roku 2030 snížit emise oxidů uhlíku. Zelená dohoda z dílny Evropské komise hovoří o 50–55 procentech. 

Téměř polovina (46 %) komunálního odpadu v ČR pořád končí na skládkách – vyjde to totiž nejlevněji. Dalším způsobem, ať už materiálově nebo energeticky, je využito jen 51 %. EU přitom plánuje, že do roku 2035 půjde na skládku nanejvýš 10 % komunálního odpadu, přičemž recyklovat by se mělo alespoň 65 %. Pokud jde o směsný komunální odpad (tedy odpad z černých popelnic), dosahuje míra jeho skládkování dokonce 75 %. Lépe se daří třídit obalové materiály (zejména papír či PET lahve, kde míra vytřídění v obou případech přesahuje 80 %).

Podrobnosti k těmto i dalším zprávám se dozvíte v Měsíčníku aktualit z EU, který je volně ke stažení ZDE.

Mohlo by vás ještě zajímat