Ekonomická vyspělost ČR je na 91 % průměru EU 

 

Co si Češi myslí o ochraně klimatu, nakolik jsou podle Eurobarometru optimističtí či skeptičtí k vývoji ve své zemi i EU a co nám říkají statistická data o ekonomické vyspělosti ČR. To jsou jen některá z témat, kterými se zabývá březnový Měsíčník aktualit z EU od analytiků České spořitelny.     

Průzkum ukázal, že klima je pro Čechy důležité téma: 84 % zastává názor, že klimatické změny způsobené lidskou činností ohrožují jejich budoucnost. Průzkum agentury STEM však ukázal mimo jiné i to, že Češi se v dané problematice příliš neorientují: více než polovina respondentů se například dosud nesetkala s termínem „uhlíková neutralita“. U respondentů nad 60 let panuje také obava ze ztráty pracovních míst v souvislosti s transformací ekonomiky na klimaticky neutrální.

Evropská komise má pochybnosti o hladkosti českého přechodu k uhlíkové neutralitě. Podle zprávy, kterou České republice vystavila, jí vytýká stále značnou závislost na uhlí a nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů. Připomíná také, že v přepočtu na obyvatele je Česká republika mezi největšími producenty emisí skleníkových plynů v Evropské unii.   

Podle Eurostatu a jeho přehledu o ekonomické vyspělosti regionů EU Česko dál bohatne. Na základě dat za rok 2018 je naše země na 91 % unijního průměru HDP na obyvatele. ČR je ale zároveň na 6. místě v žebříčku členů EU s největšími meziregionálními rozdíly. Nelichotivá první příčka patřila až donedávna Velké Británii, kde byly rozdíly mezi jednotlivými regiony ještě propastnější. Čím menší přitom tyto rozdíly jsou, tím je země konkurenceschopnější a její regionální politika funkčnější.

Zastoupení Evropské komise v ČR zveřejnilo národní zprávu k výsledkům posledního Eurobarometru: Češi z něj vyšli jako výrazně optimističtí. Průzkum probíhal v listopadu (tedy před koronavirovou epidemií, jež zřejmě bude mít významný dopad na ekonomiku) a jako vždy analyzuje názorové klima v členských a kandidátských zemích EU. Vedle obvyklých otázek ohledně vnímání EU se průzkum dotkl například i témat, jako jsou postoje k různým druhům médií a důvěra k nim. Z odpovědí vyplynulo, že internet považuje za důvěryhodný zdroj 48 % Čechů (průměr EU je přitom jen 32 %). S ekonomickou situací ve své zemi je spokojeno dokonce 70 % Čechů, což je opět výrazně víc než průměr EU (47 %).

V rámci současného programového období a víceletého finančního rámce 2014–2020 ČR z evropských fondů na projekty přidělila už 82 % alokace. Celkem jde o celkem 498,3 mld. Kč. Příjemcům bylo doposud proplaceno 46,2 % (282,6 mld. Kč). Na vyčerpání všech prostředků má ČR čas do konce roku 2023. V příštím období (2021–2027) by ČR mohla získat dalších 14,5 mld. Kč na podporu transformace tzv. uhelných regionů, a sice formou dotací z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Podrobnosti k těmto i dalším zprávám se dozvíte v Měsíčníku aktualit z EU, který je volně ke stažení ZDE.

Mohlo by vás ještě zajímat